Medgivande resa med barnBeställ föräldramedgivande här

Medgivande resa med barn är ett intyg för barn som ska resa. Ett medgivande för resa med barn är ett samtycke till resan som bevisar vårdnadshavaren/vårdnadshavarnas samtycke till resan.

När barn ska resa utanför Schengen måste de kunna uppvisa en giltig resehandling. Vi rekommenderar även att alla resenärer har med sin en giltig resehandling även vid resor inom Schengen.

Polis i världen har som arbete att förhindra människohandel eller egenmäktighet med barn. Det innebär att Polisen vid tullar och landgränser kan genomföra extra kontroller för att säkerställa att barn som reser gör det av fri vilja och/eller med ett godkännande av föräldrar. Kontroller kan ske när barn reser ensamma eller i sällskap med vuxna, exempelvis för att kontrollera föräldrarnas medgivande resa med barn.

När ett minderårigt barn ska resa självt eller med den andra föräldern, eller med en annan person kan du beställa ett medgivande för resa med barn som är ett intyg som visar vårdnadshavaren eller vårdnadshavarnas samtycke till resan.

Medgivandet gäller vid inresa till eller utresa från ett annat land eller Sverige. Medgivande resa med barn är ett samtycke till resa för ett barn när denne ska resa ensam, resa med en förälder eller resa med annan person. Vårdnadshavare med ensam vårdnad eller gemensam vårdnad kan skriva under medgivande resa med barn.

Medgivande resa med barn ges ut av Utrikesgruppen med samtycke från en förälder om denna har ensam vårdnad av barnet eller båda föräldrarna vid gemensam vårdnad.

Medgivande resa med barn gäller för en reseperiod och ett barn. Om flera barn ska resa vid samma tillfälle måste du beställa ett medgivande för varje barn. Medgivande resa med barn utfärdas för barn som ska resa själva, barn som ska resa med vuxna som inte är deras föräldrar eller om barn ska resa med en av sina föräldrar.

Medgivandet heter Föräldramedgivande, ibland även kallat målsmansintyg, signeras av personalen hos Utrikesgruppen med kontaktuppgifter. Handlingen ska skrivas ut av beställaren. Två valfria personer som är över 18 år ska bevittna föräldern/föräldrarnas namnteckningar i medgivandet för resa med barn.

Vill du läsa mer om föräldramedgivande för resor med barn kan du göra det här.

Reglerna för vad som krävs för barn som reser utan vårdnadshavare eller tillsammans med endast en vårdnadshavare, kan variera från land till land. Polisen rekommenderar resenärer att kontakta ansvariga myndigheter för att kontrollera vad som gäller i det aktuella landet.

Här beställer du medgivande resa med barn.

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

En tjänst från UG.se

Gör en destinationskoll här

Kontrollera att du uppfyller alla officiella inreseregler till ett land. Det är på ditt ansvar att ha koll på vilka regler som gäller för att du ska få resa.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier