Medicinsk evakuering med flyg

info@utrikesgruppen.se

När du behöver leverans av flygplan i områden som kanske har bristande tillgång till sjukvård är det viktigt att en beredskap finns snabbt på plats. Ju längre tiden går kan sjukdom och skada förvärras. Här förklarar vi närmare hur en medicinsk evakuering med flyg fungerar och hur du hyr ett plan för att kunna evakuera oavsett plats i världen.

För att förstå evakueringsbehovet utförs en evakueringsplan tillsammans med flygspecialister som tar fram lediga luftambulanser som är utrustade för praktiskt taget varje kritiska vårdscenario. Det finns flygplan för alla former av medicinsk evakuering som har branschledande teknik tillgänglig för dig.

När du söker efter medicinska jetplan och besättningar i världsklass som är vana vid komplexiteten i att tillhandahålla medicinska flygtransporter på korta och långa avstånd över hela världen – är det viktigt att rätt kunskap levereras för att koordinera alla livsnödvändiga detaljer.

Exempel på vad medicinska jets är utrustade med:

 • EKG-monitor med handsfree/pacer/defibrillator
 • Följande övervakande funktioner:
  • EKG
  • Övervakning av invasivt tryck
  • Transport av ventilator & back-up ventilator
  • Pulsoximetri
  • CO2 i slutskedet
  • Icke-invasivt blodtryck (NIBP)
  • Temperatur
 • Infusionspumpar
 • ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation). Denna mycket specialiserade utrustning finns tillgänglig för utvalda transporter.
 • Handhållen blodanalysator för utvalda elektrolyt- och blodgasvärden
 • Hjärtmonitor

När du ska hyra ett speciellt medicinskt utrustat flygplan för en medicinsk evakuering kan du lägga till ytterligare krav på utrustning som passar ert behovs bäst.

Medicinska certifieringar

Som standard har medicinska team på flygplan flera olika certifieringar. Om den medicinska evakuering kräver viss typ av licensierad personal kan du efterfråga det för att kunna få den högsta kliniska vården.

Så utförs medicinska flygtransporter

En flygmedicinsk transport levereras med hög kvalitet och patientsäkerhet. Flygningarna sker med medkänsla, integritet, stolthet och ett stort medicinskt engagemang.

Utrikesgruppen tillsammans med flygleverantören Gayo Aviation erbjuder evakueringsflyg med tjänster över hela världen för en snabb och säker transportupplevelse.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök