Medicinsk översättning kan beställas här

info@utrikesgruppen.se

Beställ korrekta medicinska översättningar i ditt valda språk
Medicinska översättningar sker professionellt och omfattar allt från läkemedel, medicinsk utrustning, bioteknik, hälsa, vård och omsorg, livsvetenskap och vanliga medicinska journaler till mer avancerade medicinska dokument. Du kan även få andra texter in medicinska fackområdet översätt till ett valt språk.

Översättningar som innehåller text med medicinska termer ska utföras av språkutbildade översättare som förstår det medicinska språket väl och specialiserar sig inom medicinsk översättning. Dessa översättare har djupgående förståelse för det medicinska språkbruket.

Du kan begära en offert online genom att klicka här.

Utrikesgruppen översätter bland annat:

 • läromedel
 • bipackssedlar
 • kliniska protokoll
 • information om patienter
 • medicinska utlåtanden, journaler m.m.
 • medicinsk utrustning
 • ansökningar om patent
 • medicinska protokoll
 • webbplatser
 • forskningsresultat inom medicin
 • avhandlingar och artiklar inom medicin
Höga krav är viktigt

Översättningar av olika medicinska dokument och handlingar kräver hög kunskap i såväl käll- och målspråk. Översättare med en hög kunskap inom medicinska ämnen kommer alltid kunna utföra en bättre översättning som motsvarar rätta termer i texten.

Professionella översättare gör alltid sin kontroll av ord, texten i helt samt alla medicinska termer för att kunna översätta korrekt.

Kunder: myndigheter, läkemedelsföretag, apotek

Utrikesgruppen kan hjälpa till med alla former av medicinska översättningar. Bland annat hjälper vi till med att översätta medicinsk utrustning, användarmanualer, patientinformation, läkemedelsadministrering, bipacksedlar, medicinska utlåtanden, journaler, webbplatser, forskningsresultat och mycket mer.

Genom de många olika uppdrag som skickats till Utrikesgruppen från myndigheter, läkemedelsföretag, apotek, sjukhus och andra företag inom läkemedelsindustrin minimeras risken för felaktigheter i den medicinska översättningen.

Få en offert online

Utrikesgruppen har ett online verktyg för översättning här. Du laddar enkelt upp dina medicinska handlingar som du önskar få översatta. Du väljer sedan språk och anger din e-postadress. Inom kort får du en offert och när du tackar jag får du dina handlingar översatta och klara inom tidsramen för leverans.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök