När behövs föräldramedgivande vid resa med barn?

Fråga och funderingar från svenskar gällande barn som reser utomlands:

Vi på Utrikesgruppen får ofta frågan om när ett föräldramedgivande behövs samt om det finns krav på att ett föräldramedgivande ska medhas när minderåriga barn reser exempelvis ensamma, med endast en av vårdnadshavarna eller med en bekant, släkting eller vän till familjen.

Svaret samt kravet på föräldramedgivande är följande:

Många länder i världen har som krav att minderåriga barns resor ska vara godkända av vårdnadshavarna samt att resplanen ska antecknas i ett föräldramedgivande som sedan ska kunna uppvisas till flygbolag samt gränspolis. Misslyckas man med att uppvisa ett föräldramedgivande kan resan komma att avbytas och stoppas vilket för den enskilda kan medföra ekonomiska konsekvenser.

Vad är ett föräldramedgivande?

Ett föräldramedgivande är ett resetillstånd för minderåriga barn där vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna juridiskt undertecknar för att styrka att barnets resa är tillåten att genomföras. Ett sådant föräldramedgivande ska bl.a innehålla föräldrarnas / vårdnadshavarnas personuppgifter, barnets personuppgifter samt den planerade resplanen.

Hur beställer jag ett föräldramedgivande?

För att beställ ett föräldramedgivande så klickar du på denna länk och fyller i det formulär som återfinns på webbplatsen. Ha samtliga uppgifter redo så som personuppgifter på barnet som reser samt personuppgifter på vårdnadshavarna. Föräldramedgivandet går att beställa av svenska och utländska medborgare och sammanställningen av föräldramedgivandet kommer att inom 3-5 arbetsdagar att sändas över till den e-postadress som du uppger i beställningen.

Att tänka på när du beställer ett föräldramedgivande

Beställ föräldramedgivande i god tid före avresan för att säkerställa att fullmakten förblir korrekt.

Föräldramedgivandet ges ut på engelska och svenska i ett och samma dokument så att det ska vara läsbart för myndigheter på destinationen.

  1. Beställ online
  2. Fyll i samtliga uppgifter
  3. Betala
  4. Föräldramedgivandet skickas till din e-postadress

Om barnet reser inom EU eller utanför EU

Om barnet reser inom eller utanför EU har en mindre betydelse i det avseende om ett föräldramedgivande ska medhas eller inte. Krav på föräldramedgivande skiljer sig inte om barnet reser innanför eller utanför EU. Den större skillnaden är om det krävs ytterligare handlingar vid resor utanför EU i form av visering innan ankomst till landet. För att ta reda på vilka visumsregler som gäller för destinationslandet var vänlig och kontakta ambassaden eller konsulatet till det land barnet reser.

Barnets resa kan komma att kontrolleras

Gränskontroller världen över ägnar extra uppmärksamhet när minderåriga reser och kontrollerar underlag noggrant för att säkerställa att den minderåriga inte lämnar landet mot önskemål från den eller de personer som har föräldraansvaret för dem.

Länder har krav på föräldramedgivandet bland annat för att bekämpa handel med barn, förebygga brott mot familjerätt och undvika komplicerade internationella rättsliga tvister samt minska fallen med bortförande av barn i vårdnadstvister.

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

En tjänst från UG.se

Gör en destinationskoll här

Kontrollera att du uppfyller alla officiella inreseregler till ett land. Det är på ditt ansvar att ha koll på vilka regler som gäller för att du ska få resa.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier