När du har fått avslag på din ansökan om asyl – kontantstöd

Information om asyl och kontantstöd.
Om du har fått ett avslag på din ansökan betyder det att Migrationsverket inte tycker att du har tillräckliga skäl för att få stanna i Sverige. Om du har överklagat beslutet och fått en domstolsbeslut som inte heller anser att du har tillräckliga skäl för att få stanna i Sverige – gäller vissa regler. Läs mer om kontantstöd.

När du har fått ditt beslut att domstolsbeslut kan du välja att acceptera eller överklaga beslutet till högre instans. Du kan nöjdförklara dig, vilket betyder att du accepterar beslutet om avvisning eller utvisning. När du har skrivit under din nöjdförklaring innebär det att processen får ett avslut och du kan nu planera din resa till ditt hemland.

I beslut från Migrationsverket eller i domstolsbeslutet står det hur lång tid du har på dig att lämna Sverige. Oftast har du två till fyra veckor från att beslutat vunnit laga kraft. Du måste själv vara uppmärksam på när du måste lämna landet.

Migrationsverket hjälper dig med din planering för hemresa. Du kommer att få information om vilka alternativ som finns för just dig. Du har även möjlighet att inkomma med information till din handläggare som ska underlätta för din hemresa.

Om du kan lämna Sverige på egen hand kan du besöka närmaste mottagningsenhet för mer information. Vid varje enhet kan du få ett utresebevis som du ska visa upp och lämna in i en svensk passkontroll när du lämnar Sverige.

Du kan få stöd vid åter­vän­dande

Du har möjlighet att få stöd beroende på vilket land du kommer ifrån. I vissa fall har du möjlighet att erhålla ett kontantstöd eller andra stöd som ska göra det lättare för din etablering i ditt hemland igen. Du kan endast få stödet om du självmant återvänder till dig hemland.

Stödet gäller om du ska återvända till nedan länder:

Afghanistan, Centralafrikanska Republiken, Demokratiska Republiken Kongo, El Salvador, Eritrea, Irak, Jemen, Libyen, Nigeria, Pakistan, Somalia, Palestina, Sudan, Sydsudan, Syrien, Etiopien.

I specifika fall kan du få stödet även om du inte kommer från något av länderna. Det finns även villkor för att kunna erhålla stödet.

Du kan få stödet om:

  • du har fått ett avslag på din ansökan om asyl eller om du återtagit din ansökan om asyl
  • du självmant planerar att återvända till ett land om din återetablering anses vara begränsande på grund av hur säkerhetsläget ser ut
  • du med all säkerhet kommer att mottagas i det land du planerar att återvända till
  • du befinner dig i Sverige under tiden för din ansökan
  • du ansöker om stöder nära i tid till att du har fått avslag på din asylansökan eller om du återtar din ansökan
Om du har familj

Om du är i Sverige med dina familjemedlemmar och dessa ska återvända till hemlandet med dig kan de också få stödet. Det gäller för din make, maka, sambo eller barn under 18 år samt andra anhöriga som lever tillsammans med dig. Dina familjemedlemmar måste befinna sig i Sverige för att kunna ansöka om stödet.

Så ansöker du och tid till beslutet

Din ansökan bör skickas in inom två månader efter att du har fått ett beslut från Migrationsverket. Du ansöker om stödet för återetablering hos din mottagningshandläggare. Migrationsverket beslutar sedan om du får stödet. Beslutet kan ej överklagas.

Stödet betalas ut i ditt hemland – när du har lämnat Sverige

Migrationsverket samarbetar med IOM (International Organization for Migration). Organisationen finns etablerad i de flesta av de länder där stödet betalas ut. Där organisationen finns etablerad är det de som betalar ut stödet till dig.

När du ska hämta ut pengarna måste du visa upp pass eller kopia av din tillfälliga resehandling samt kopia på beslutet från Migrationsverket. Beslutet visar att du har beviljats återetableringstöd.

Informationsbroschyr om IOM:s stödlinje (på engelska) (PDF)

Läs mer om IOM (International Organization for Migration) (PDF)

Hur stort är stödet?

Stödet för återetablering är 30 000 kronor (SEK) för varje person som är över 18 år. 15 000 kronor gäller för minderåriga (personer under 18 år). En familj kan som högst få 75 000 kronor.

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

En tjänst från UG.se

Gör en destinationskoll här

Kontrollera att du uppfyller alla officiella inreseregler till ett land. Det är på ditt ansvar att ha koll på vilka regler som gäller för att du ska få resa.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier