När öppnar börsen

Foto: Jason Briscoe

När öppnar börsen i USA: I USA öppnar börsen klockan 15:30 och stänger kl 22:00.

När öppnar börsen i Kanada: I Kanada öppnar börsen klockan 15:30 och stänger kl 22:00.

När öppnar börsen i Sverige: I Sverige öppnar börsen klockan 09:00 och stänger klockan 17:30.

När öppnar börsen i Finland: I Finland öppnar börsen klockan 09:00 och stänger klockan 17:30.

När öppnar börsen i Danmark: I Danmark öppnar börsen klockan 09:00 och stänger klockan 17:00.

När öppnar börsen i Norge: I Norge öppnar börsen klockan 09:00 och stänger klockan 16:25.

När öppnar börsen i USA svensk tid: I USA öppnar börsen klockan 15:30 och stänger kl 22:00, svensk tid.

När öppnar börsen i Frankrike: I Frankrike öppnar börsen klockan 09:00 och stänger klockan 17:30.

När öppnar börsen i Tyskland: I Tyskland öppnar börsen klockan 09:00 och stänger klockan 17:30.

När öppnar börsen i Nederländerna: I Nederländerna öppnar börsen klockan 09:00 och stänger klockan 17:30.

När öppnar börsen i Belgien: I Belgien öppnar börsen klockan 09:00 och stänger klockan 17:30.

När öppnar börsen i Italien: I Italien öppnar börsen klockan 09:00 och stänger klockan 17:30.

När öppnar börsen i Portugal: I Portugal öppnar börsen klockan 09:00 och stänger klockan 17:30.

När öppnar börsen i Japan: I Japan öppnar börsen klockan 02.30 och stänger klockan 09:00.

När öppnar börsen i Brasilien: I Brasilien öppnar börsen klockan 14:00 och stänger klockan 21:30.

När öppnar börsen i Kina: I Kina öppnar börsen klockan 02:30 och stänger klockan 08:00.

Öppettiderna och stängning visas i svensk tid.

2020-08-06