Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

Tjänster

Notarius Publicus – Apostille-stämpel, legaliseringar

Legaliseringstjänster som vi tillhandahåller:

Vi hjälper till med legaliseringar, apostille-stämpel och notariseringar. Det gäller oavsett vilket ambassad, myndighet eller annan aktör som du ska visa dokumenten för.

Vi behandlar din beställning snabbt, enkelt och säkert. För att förstå ditt legaliseringsbehov arbetar vi med att genomföra legaliseringar på ett korrekt sätt så att du får dina dokument i rätt dig.

Olika priser gäller beroende på vilken typ av dokument det är, ambassadens procedur eller Notarius Publicus.

Legalisering

Legalisering är bestyrkande vilket genomgår en process där dokumentets äkthet bestyrks och används av myndigheter världen över. Innan dokumentet betraktas som giltigt ska det legaliseras.

Om du ska använda dokumentet i ett annat land kräver myndigheterna att det ska legaliseras innan dokumentet anses giltigt. Ditt dokument behöver oftast legaliseras av en statlig myndighet från ett land utomlands, den svenska staten eller på ambassaden för det landet du ska använda dokumentet i.

Varje land har sina egna krav på legaliseringar som är beroende av vilken typ av dokument som ska legaliseras och vad de ska användas till.

Vanliga dokument som kan kräva legalisering är:

– Ursprungscertifikat
– Fakturor
– Arbetskontrakt
– Exportdokument
– Fullmaktshandlingar
– Adoptionsdokument
– Vigselbevis/födelseattester
– Betyg/intyg för studier
– Patientjournaler
– Intyg om fri försäljning (CFS)

Så beställer du Apostille-stämpel eller legalisering
1.

Skriv till info@utrikesgruppen.se 

2.

Ange ditt namn, din leveransadress för dokument, telefonnummer och e-post.

3.

Ange vilka dokument du vill ska ha Apostille-stämpel och legaliseras 

4.

Vi återkommer till dig med pris och leveranstid. Observera att pris kan ändra under processens gång.

Krav på Apostille-stämpel

Länder som kräver Apostille-stämpel, klicka här.

Betalning & pris

Kom ihåg att det slutliga priser för din beställning kommer att vara olika beroende på vilka dokument du ska legalisera och vart de ska.

Information

Apostille: En apostille är en stämpel som anger äktheten för ett officiellt dokument, exempelvis dokument från myndighet. En apostille utfärdas av Notarius Publicus. Stämpeln visar att dina dokument är äkta. Apostille är krav i följande länder.

Legalisering: När ett land som inte skrivit under apostille-konventionen behöver du istället legalisera dokumenten. Detta hjälper Utrikesgruppen dig med i alla steg.

Bestyrkande genom notarie: Ett bestyrkande genom notarie bekräftar att all fakta i ett dokument är sanna. Det finns länder som kräver ett bestyrkande genom notarie för att dina dokument ska anses lagliga.

Vi kan hjälpa dig. Kontakta våra experter på info@utrikesgruppen.se för att få råd och göra din beställning.

Leverans i hela Sverige