Obligatorisk utrustning i bilen utomlands

Vilka regler gäller utomlands

I övriga Europa finns det krav på vad som ska finnas med i bilen. Andra länder har oftast hårdare krav än vad som gäller i Sverige. Bland att ska säkerhetsutrustning: brandsläckare, reflexväst och första hjälpen-kit medföras i bilen. Varningstriangel ska också finnas med. Det är viktigt att du kontrollerar vad som gäller för just din destination innan du reser med bilen utomlands. Vi går igenom vilken utrustning som är obligatorisk i bilen.

Om du reser genom flera länder behöver du tänka på att olika länder har olika krav på utrustning som ska medföras. Det är vanligt att just reflexväst, brandsläckare och första hjälpen-kit är obligatoriskt. Utrustning används för att minimera riskerna för olyckor. Det är för din andras säkerhet i trafiken.

Reflexvästen ska användas om du av någon anledning behöver stiga ur bilen på en väg som är trafikerad. En reflexväst signalerar tydligt och uppmärksammar andra medtrafikanter att du nu finns på en väg. Utan en reflexväst finns det större risk att någon kör på dig. Brandsläckaren används om det börjar brinna i din bil. Brandsläckaren ska vara anpassad för släckning av bilbränder. Första hjälpen-kit ska finnas om du eller någon i bilen är med om en olycka eller sjukdom som kräver vård. Samtlig utrustning ska finnas lättillgänglig i bilen och inte gömmas.

Du bör ha med en brandsläckare i bilen om du ska resa till eller passera Albanien, Bosnien-Hercegovina, Belarus, Bulgarien, Estland, Grekland, Lettland, Litauen, Moldavien, Montenegro, Nordmakedonien, Polen, Rumänien, Ryssland, Turkiet och Ukraina. Utanför Europa gäller regler om brandsläckare och det rekommenderas att du har med en oavsett destination då vädret och trafiken är mycket hårdare än i Sverige.

Glöm inte att ta med andra viktiga saker:

Körkort (Ev. internationellt körkort) och pass
Fullmakt till dig som ska köra utomlands med någon annans
Reseförsäkring (skyddar dig vid olyckor)

EU skärper obligatoriska krav på säkerhetsutrustning i fordon

Från år 2022 kommer det finnas nya krav för nya fordon. De nya villkoren ska stärka trafik- och fordonssäkerheten i Europa.

Enligt de nya reglerna ska alla motorfordon (bl.a. lastbilar, bussar, transportbilar och sportfordon) vara utrustade med följande säkerhetsdetaljer:

 • intelligent farthållning
 • installationshjälp för alkolås
 • varning med avseende på förartrötthet och förarens uppmärksamhet
 • distraktionsvarningar för förare
 • nödstoppssignaler
 • system för backövervakning
 • färdskrivare
 • tillförlitligt system för övervakning av däcktryck

Kompletterande avancerade säkerhetsåtgärder kommer att krävas för personbilar och lätta lastbilar. Dit hör bland annat

 • avancerade nödbromssystem
 • system för kvarstannande i körfält
 • utvidgade skyddszoner för islag med huvudet mildrar skadorna i händelse av kollisioner med oskyddade trafikanter, t.ex. fotgängare och cyklister

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

En tjänst från UG.se

Gör en destinationskoll här

Kontrollera att du uppfyller alla officiella inreseregler till ett land. Det är på ditt ansvar att ha koll på vilka regler som gäller för att du ska få resa.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier