Ökning av flickor som förs ut ur Sverige

info@utrikesgruppen.se

Länder har krav på föräldramedgivandet bland annat för att bekämpa handel med barn.

Antalet flickor och unga kvinnor som slår larm och ber om hjälp efter att ha förts ut ur Sverige har ökat under 2021. De gifts bort under tvång, misshandlas psykiskt, fysiskt och sexuellt och möjligheterna för UD att få hem dem är små, rapporterar GP om här.

Flickorna som hör av sig och ber om hjälp för att få komma hem till Sverige igen bevakas ofta dygnet runt av släktingar i det andra landet. I samtliga av de nya rapporterade fallen har föräldrarna tagit ifrån dem deras pass. Det här är oftast flickor som har först bort för att de inte följer familjens normer för hur flickorna ska bete sig. I hemländerna utsätts de för barn- eller tvångsäktenskap.

Många av de barn som har förts ut ur Sverige har ofta varit i kontakt med myndigheter tidigare. Enligt statistik från UD för 2020, hade de 72 ärenden gällande familjerelaterat tvång (134 individer där 88 var barn). I 50 av de 72 ärendena hade socialtjänsten haft kontakt med familjerna innan de lämnade landet.

GP rapporterar vidare att många av de länder dit flickorna har förts bort har kvinnor och barn en underordnad ställning vilket gör situationen svårare eftersom att det just är vårdnadshavaren som kvarhåller flickan.

Utrikesgruppens arbete

I många länder finns det lagstiftning och utresebestämmelser som reglerar barns resor. Det betyder att minderåriga som ska resa måste ha vårdnadshavarnas tillstånd för att få lämna landet. Men när föräldrarna eller släkten är problemet är det extra viktigt att man innan resan når ut till dessa med information om svensk gällande lagstiftning och vilka konsekvenser ett bortförande betyder, både juridiskt och för barnets hälsa.

I extrema fall där barn riskerar att föras ut ur landet är det väldigt viktigt att arbeta med riktade åtgärder. Om socialtjänst och andra myndigheter redan fått kännedom om familjer vars barn riskeras att föras bort kan uppföljningsarbete med familjerna ske.

Utreseförbud

Om det finns en påtaglig risk för att någon som är under 18 år förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas, ska han eller hon förbjudas att lämna Sverige. Denna lag gäller sedan 1 juli 2020 där kommuner kan ansöka om utreseförbud om det föreligger påtaglig risk för att barn förs utomlands eller lämnar Sverige enligt riskerna ovan.

Det är förvaltningsrätten som beslutar om utreseförbud. Om att fall är akut kan kommunen besluta om ett tillfälligt utreseförbud.

Du kan läsa mer om Utrikesgruppens arbete för barns rättigheter här.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök