OM UTRIKESGRUPPEN

Vilka är Svenska Utrikesgruppen AB?

Svenska Utrikesgruppen AB är ett aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget är en sammanslutning av personer med olika bakgrunder med gedigen erfarenhet inom säkerhet, information och analyser av den politiska och ekonomiska utvecklingen i världen.

Svenska Utrikesgruppen AB arbetar för svenska intressen och företräder svenskar med världen som arbetsplats. De som arbetar hos Svenska Utrikesgruppen AB kallas Utrikeskonsulter.  Sammanlagt har våra utrikeskonsulter gjort personliga besök i nästan samtliga länder i världen vilket har gett oss en god insyn i hur världen och i synnerhet hur lokala platser i olika länder fungerar.

På webbplatsen utrikesgruppen.se finns reseinformation, viktig information om länder i världen, viktiga iakttagelser och aktuella varningar samt nyheter.

Våra utrikeskonsulter har valts ut med omsorg bland annat baserat på deras upplevelser, kunskaper och insikter i världen. Alla medarbetare är alltid hedrade och respektfulla över att få representera Svenska Utrikesgruppen AB i sitt arbete. Våra utrikeskonsulter talar utöver svenska även engelska, spanska, montenegrinska, serbiska, bosniska, kroatiska, marockanska (darija), hindi, dari och tyska.

Svenska Utrikesgruppen AB är ett privat aktiebolag

Samtliga tjänster som tillhandahålls av Svenska Utrikesgruppen AB och via webbplatsen representeras helt i privat regi. Svenska Utrikesgruppen AB är ingen ambassad eller något konsulat och har heller inte blivit tilldelad tjänsterna som återfinns på webbplatsen utan bolaget agerar istället på privat basis med egna privata medel och särskilda ekonomiska och politiska intressen.

Välkommen till Svenska Utrikesgruppen AB, ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm.