One belt, one road initiative – på svenska ”Ett bälte, en väg”

Belt and road för en bättre värld?
”Ett bälte, en väg” är ett storskaligt projekt som handlar om att bygga två globala handelsvägar: Silk Road Economic Belt och Maritime Silk Road. Per den 23 juni 2021 har 206 dokument undertecknats med 140 länder och 32 internationella organisationer. Projektet förväntas att vid 2040 öka världens totala GDP med 7,1 biljoner dollar per år.

Det här är ett super-megaprojekt som syftar till att stärka alla inblandade länder samt andra länder och områden som påverkas av projektet, både geopolitiskt och ekonomiskt. Det är ett infrastrukturbygge som riktar in sig på resterande delar av Asien, Mellanöstern samt delar av Europa som sträcker sig ända ut till Belgien.

Tanken med hela den ekonomiska korridoren är att skapa nya import- och exportmöjligheter som ska möjliggöra nya produktionskedjor. Man förväntar sig att det kommer leda till en dramatisk hög ekonomisk tillväxt och ökad konsumtion. Hela kedjan omfattar bland annat handel, finansiella investeringssamarbeten, diplomati, regional styrning, nya transportmöjligheter, infrastruktur och andra anslutningsmöjligheter.

Väst möter öst på ett nytt sätt

Kina refererar ofta projektet till att väst och öst nu kan länkas ihop historiskt. Obor som One Belt, One Road förkortas till nämns ofta i Kinas politiska sammanhang som en väg och plattform för kunskapsbyte – och inte bara handelsväg för varor.

Med samtliga samarbetande vill Kina skapa nya internationella relationer som ska gynna samtliga parter. Men finns det frågetecken?

En del otydlighet

Under längre tid har det inte funnits en officiell karta över One Belt, One Road. Om detta beror på att initiativet hela tiden utvecklas eller har många otydligheter återstår att se.

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

En tjänst från UG.se

Gör en destinationskoll här

Kontrollera att du uppfyller alla officiella inreseregler till ett land. Det är på ditt ansvar att ha koll på vilka regler som gäller för att du ska få resa.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier