Översätta officiella dokument – beställ här

Ladda upp officiella dokument och få dem översatta till valt språk
Med Utrikesgruppen kan du få alla dina officiella dokument översatta. Du väljer själv vilket språk du vill att dokumenten ska översättas till. Du laddar enkelt upp dina officiella dokument online i Utrikesgruppens verktyg för officiella översättningar. Du får leveransbesked och prisförslag efter att du laddar upp dina dokument.

Klicka här för att ladda upp dokument du vill få översatta till ett annat språk.

Du kan ladda upp alla dokument från ett språk till ett annat. Det är endast skickliga översättare som behandlar dina dokument. Du får språkligt korrekta översättningar och garanterad kvalité på dina texter. Utrikesgruppen använder professionella översättare som ofta översätter officiella dokument och har förståelse för språkbruket.

Det är viktigt att officiella dokument behandlar med en språklig omsorg så att läsaren och mottagaren av dokumenten förstår innebörden även i ett annat språk. Förutom språkligt duktiga översättningar kan du välja att få dina dokument översatta av auktoriserade översättare och även få dokumentet bestyrkta.

Exempel på officiella dokument du kan få översatta är från:
 • Allmänna reklamationsnämnden
 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsgivarverket
 • Arbetsmiljöverket
 • Barnombudsmannen
 • Bokföringsnämnden
 • Bolagsverket
 • Boverket
 • Brottsförebyggande rådet
 • Brottsoffermyndigheten
 • Centrala studiestödsnämnden
 • Diskrimineringsombudsmannen
 • Domarnämnden
 • Domstolsverket
 • E-hälsomyndigheten
 • Finansinspektionen
 • Försäkringskassan
 • Justitiekanslern
 • Jämställdhetsmyndigheten
 • Kammarkollegiet
 • Konkurrensverket
 • Konsumentverket
 • Kriminalvården
 • Kronofogdemyndigheten
 • Lantmäteriet
 • Länsstyrelsen

Så beställer du översättning av officiella dokument

Du beställer en översättning enkelt online här. Ladda upp samtliga officiella dokument som ska översättas till ett annat språk. Ange din e-postadress. Efter att du har laddat upp får du ett prisförslag och leveransbesked

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

En tjänst från UG.se

Gör en destinationskoll här

Kontrollera att du uppfyller alla officiella inreseregler till ett land. Det är på ditt ansvar att ha koll på vilka regler som gäller för att du ska få resa.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier