Översättning av tekniska dokument

Skapa föräldramedgivande som gäller för barn som reser med en av vårdnadshavarna, annan person eller ensam.

info@utrikesgruppen.se

Beställ korrekt översättning av tekniska dokument i ditt valda språk
Tekniska dokument översätts med översättare som har fullständiga kunskaper i ditt valda språk samt ska personen vara expert i det tekniska ämnet. Att vara expert innebär att översättare till fullo behärskar språket i de tekniska dokumenten. Här kan du läsa mer om översättning av tekniska dokument och få en offert.

Du kan begära en offert online genom att klicka här.

När du ska få tekniska texter eller annan komplicerad dokumentation för maskiner översatt är det viktigt att varje ord överensstämmer med korrekt översättning från ett språk till ett annat. Det är viktigt att innebörden blir korrekt så att förståelsen för texten inte förvirrar och i värsta fall orsakar olyckor.

Genom att använda översättare som behärskar översättning av teknisk dokumentation, tekniska språk och gör sin research inför översättningen minimerar du risken för felaktiga översättningar. Med Utrikesgruppen får du en expert i området som använder rätt terminologi och som levererar korrekt översättningar för dina tekniska dokument.

Utrikesgruppen översätter bland annat:

 • Kataloger
 • Materiallistor och information
 • CAD-ritningar
 • E-läromaterial
 • Tekniska specifikationer
 • Företagssystematik, system och metoder
 • Grafiktexter
 • Hårdvarukomponenter och gränssnitt
 • Installationsmanualer
 • Etiketter
 • Bruksanvisningar
 • Patenthandlingar
 • Presentationer
 • Produktbeskrivningar och manualer
 • Säkerhetsmanualer
 • Programvaror
 • Tekniska förslag
 • Tekniska specifikationer
 • Undervisningsmaterial
 • Felsökningsguider
 • Användarmanualer
 • Webbplatser

Viktig information

Översättning av tekniska dokument och handlingar kräver hög kunskap i käll- och målspråk. Med hög kunskap levereras översättningar av tekniska dokument med rätta termer, rätt förståelse och korrekt språkbruk.

Professionella översättare gör alltid sin kontroll av ord, texten i helt samt alla tekniska termer för att kunna översätta korrekt. Bra översättare ser till att förstå samtlig teknisk språkbruk innan översättning påbörjas, detta genom ett gediget research-arbete samt med sin tidigare kunskap inom ämnen.

Kunder: myndigheter, teknikbolag, utländska företag

Utrikesgruppen får bland annat olika uppdrag från myndigheter, teknikbolag och utländska företag inom flera olika branscher som översätter tekniska dokument.

Utrikesgruppen hjälper till med många olika tekniska dokument inom flera specifika ämnen, bland annat: bruksanvisningar, kataloger, E-läromaterial, skolmaterial, produktbeskrivningar, installationsmanualer, undervisningsmaterial, programvaror, webbplatser, manualer för säkerhet och mycket mer.

Få en offert online

Utrikesgruppen har ett online verktyg för översättning här. Du laddar enkelt upp dina medicinska handlingar som du önskar få översatta. Du väljer sedan språk och anger din e-postadress. Inom kort får du en offert och när du tackar jag får du dina handlingar översatta och klara inom tidsramen för leverans.

info@utrikesgruppen.se

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök