Patientavgifter utländska medborgare – Sjukvård i Sverige för utländska medborgare

info@utrikesgruppen.se

Information om utländsk medborgare och patientavgifter i Sverige. Beroende på vilken vård utländska medborgare söker kan olika avgifter krävas. Om vård krävs omedelbart och som inte kan vänta till personen kommer hem igen kan akut vård erbjudas. Kostnaden kan variera beroende på vilket land personen kommer ifrån.

Vad vården kommer att kosta beror på vilket land man är försäkrad i. Vårdregler är olika för olika länder. I vissa fall kan en utländsk medborgare få vård till samma avgifter som de som är försäkrade i Sverige. Personen kan även ansöka om ersättning för sina vårdkostnader i landet som man kommer ifrån.

Patienter som kommer från ett nordiskt land ingår i ett nordisk samarbete. Detta innebär att personer som är försäkrade i Danmark, Finland, Norge, Färöarna, Grönland eller Island endast behöver uppvisa giltig identitetshandling för att få vård. Personerna som kommer från dessa länder ska även uppge sin hemadress. När dessa två villkor är uppfyllda får personen vård till samma kostnad som personer försäkrade i Sverige får. Detta gäller även för personer som är student i ett av nordiska länderna och du som är gränsarbetare.

Andra regler gäller för dig som är utländsk medborgare och söker planerad vård i Sverige. För att kunna ta del av vård som är planerad behöver personen ansöka om vård genom ett särskilt intyg. Detta för att kunna få vård till samma kostnad som personer som är försäkrade i Sverige. Tillståndet kommer från den utländska medborgarens myndigheter. Intyget ska visa att landet står för vårdkostnaderna. Om utländsk medborgare inte har ett intyg kommer personen att få stå för alla vårdkostnader själv. Även om den utländska medborgaren först måste betala alla vårdavgifter till svensk vård kan personen senare ansöka om ersättning i sitt hemland. Olika tabeller för ersättning varierar mellan världens länder.

Om en person har ett tillfälligt arbete i Sverige ska personen först registrera dig hos Försäkringskassan. När personen har registrerat sig hos Försäkringskassan gäller samma avgifter som de som är försäkrade i Sverige. Detta gäller för personer med tillfälligt arbete i Sverige som pågår kortare tid än tolv månader.

Om arbetet pågår under en längre tid än 12 månader ska personen folkbokföra sig i Sverige för att kunna ta del av vården på de villkoren.

För personer som är studenter i Sverige. Studenter som är i Sverige under kortare tid än tolv månader har alltid rätt till vård på samma villkors som de som är försäkrade i Sverige. Dessa villkor gäller för studenter som kommer från ett EU-land, EES-land eller Schweiz. Studenter från dessa länder visar upp sitt EU-kort. Studenter som kommer från dessa länder och ska vistas i Sverige under längre tid än 12 månader måste folkbokföra sig i Sverige. När studenten har folkbokfört sig i Sverige har personen rätt till sjukvård som de som är försäkrade i Sverige.

Om personen kommer från ett land utanför EU, EES eller Schweiz måste personen betala hela vårdkostnaden själv. Detta gäller alla former av vård: akut, nödvändig och planerad sjukvård. Även om patienten först står för kostnaderna till Sverige kan personer ha rätt till ersättning från sitt hemland. Det innebär att hemlandet står för hela eller vissa kostnader som uppkommit genom svensk vård. För att kunna kontrollera möjligheten till ersättning ska personen kontakta hemlandet myndigheter. Exempelvis landets närmaste ambassad i Sverige.

Sverige har vissa vårdsamarbeten med andra länder. Det innebär olika överenskommelser som ger ländernas medborgare rätt till vård i Sverige. Exempelvis kan tillfälliga besökare från Australien, Algeriet, Israel, Turkiet, delstaten Québec i Kanada få viss vård i Sverige till samma avgifter som de som är försäkrade i Sverige får. Kontrollera med Försäkringskassan om vad som gäller för medborgarna i dessa länder. Intyg krävs från Försäkringskassan.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök