Polen erbjuder Grekland 200 poliser för att hantera migrationskrisen

Skapa föräldramedgivande som gäller för barn som reser med en av vårdnadshavarna, annan person eller ensam.

info@utrikesgruppen.se

Foto: Polandin


Besök Polens profil

Polens inrikesminister Mariusz Kamiński har förklarat å Polens myndigheters vägnar att bereda och erbjuda 100 gränsbevakningssoldater och 100 poliser för att stödja Grekland i hanteringen av migrationskrisen som nyligen har uppstått vid landets gräns med Turkiet.

På onsdag möttes EU:s medlemsländernas inrikesministrar i Bryssel vid ett extra insatt möte med anledning av att tusentals migranter och flyktingar från Mellanöstern försöker ta sig in vid porten till Europa.

”Vi hoppas att situationen kommer att lugna ned sig, men vi måste ta hänsyn till alla scenarier som kan uppstå, varför vi omedelbart kan ge grekerna en hjälpande hand mycket snabbt,” sa minister Kamiński.

Befälhavaren för den polska gränsbevakningen har i samråd med inrikesministern redan vidarebefordrat information i denna fråga till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex). Grekiska myndigheter hade tidigare begärt att institutionen omedelbart ska ingripa när det gäller migrationsfrågan. Sådana ingripanden är avsedda att ge omedelbar hjälp till ett EU-land vars gräns är under extremt tryck när ett stort antal migranter från utvecklingsländer försöker komma in på dess territorium olagligt.

Frontex har ingen personalstyrka så som gränsvakter eller poliser, och därför måste assistansen komma från andra EU-stater med deras gränsvakter. Efter att ha kommit överens om en snabb operationell plan för intervention med Grekland kommer Frontex att be andra EU- och Schengen-associerade länder att tillhandahålla gränsvakter och annan personal omedelbart.

Herr Kamiński sade att Polens deltagande i en plan för att flytta flyktingarna, eventuellt till andra EU-länder skulle vara ett ifrågasatt förslag och kommer inte att läggas fram. ”Flyktingflyttning är inte ett alternativ, betonade han tydligt. Det som främst är viktigt är det verkliga skyddet av den grekiska gränsen, som vi betraktar som den yttre EU-gränsen. I så fall lägger Polen fram konkreta verkliga förslag som kan minska den spända situationen vid EU-gränsen, sade ministern.

På onsdag morgon rapporterade grekiska myndigheter att de från lördag till onsdag hade stoppat nästan 28 000 personer som försökte korsa gränsen olagligt från Turkiet och arresterade 220 som hade lyckats.

info@utrikesgruppen.se

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök