Receptbelagd medicin utomlands: Vägledning och försiktighetsåtgärder

info@utrikesgruppen.se

Resor utomlands för människor som behöver ta med sig sin medicin kan resan innebära några små extra försiktighetsåtgärder. För att säkerställa att resa går smidigt till enligt regelverket för receptbelagd medicin är det viktigt att vara informerad om vad som gäller på destinationen. Här kan du ta del av viktig information när du ska hantera receptbelagd medicin i samband med din utlandsresa.

Kontrollera alla inreseregler till en destination här.

Läs igenom samtliga riktlinjer i nedan informationstext. Du kan också klicka dig vidare direkt till läkemedelsprotokoll som du kan beställa online. Ett läkemedelsprotokoll är en dokumentation över vilken medicin du bär med dig till ett annat land.

1. Förberedelser inför resa

Innan du reser utomlands bör du planera din förvaring av medicin. Ta med dig tillräckligt med medicin för hela utlandsresan. Om du inte har tillräckligt med medicin kan du kontakta din läkare och förklara att du ska resa utomlands. Läkaren kan skriva ut ett förlängt recept som täcker hela din utlandsvistelse. Tänk på att vissa läkemedel kan vara olagliga i vissa länder. Det är därför viktigt att du kontrollera inresereglerna för den medicin du ska ta med dig.

2. Kontrollera lagar och restriktioner

Det är viktigt att du känner till att receptbelagd medicin som är laglig i Sverige kan vara olaglig i ett annat land. Innan du reser är det viktigt att du kontrollerar om din medicin för föras in i landet du ska resa till. I vissa fall kan medicinen som är laglig i Sverige klassas som narkotika i ett annan land. Om du reser med läkemedel som klassas som narkotika kan det i värsta fall få allvarliga konsekvenser. Införsel av olaglig narkotika kan innebär straffansvar för smuggling.

3. Ta med viktig dokumentation

För att undvika eventuella problem vid inresa i ett annat land ska du se till att du har med dig nödvändig dokumentation som styrker att din medicin är till för självmedicinering. Ta med dig ett läkemedelsprotokoll, behåll medicinen i originalförpackning och ta med ett eventuellt läkarintyg. Samtlig dokumentation hjälper dig att bevisa att medicin är till för dig. När du kan styrka att medicinen är till för personligt bruk och att läkare har skrivit ut receptet – är det normalt sätt inga problem att resa med medicinen.

4. Res försiktigt med dina mediciner

Under hela dina resa är det bra om du förvarar din medicin på ett säkert sätt. Beroende på vilken medicin du bär med dig kan du undvika att placera dem i ett klimat som förstör medicinen. Håll din medicin vid rätt temperatur.

5. Vägledning för resande med receptbelagda mediciner

Om du använder receptbelagd medicin är det extra viktigt att på förfrågan av tullpersonal kan bevisa att du använder medicin enligt utskrift av recept och att medicinen är i original. Ta därför aldrig bort ditt namn på etiketterna. Om du reser in i ett land som kräver att få se på dokumentation är det viktigt att du har med dig alla nödvändig dokumentation.

Sammanfattning

Du som ska resa utomlands med receptbelagd medicin behöver förbereda och vara medveten om att länder kräver att du styrker att medicinen är din. Genom att följa samtliga riktlinjer i denna informationstext minimerar du riskerna med att få problem på destinationen.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök