Här registrerar du ditt utländska medborgarskap

Registrera ditt utländska medborgarskap

Här registrerar du ditt medborgarskap som du innehar i ett annat land. För att kunna registrera ditt medborgarskap måste du medlem i Utrikesgruppen. Du kan inte registrera ditt svenska medborgarskap.

Fördelar när du registrerar ditt medborgarskap

När du registrerar ditt medborgarskap kan Utrikesgruppen kontrollera om du kan få fördelar i det andra landet. Exempelvis kan du ha rätt till skatteförmåner, rösträtt och andra förmåner.

Exempel på fördelar med ett extra medborgarskap

Sverige tillåter sedan många år svenska medborgare att också ha andra medborgarskap. Du kan aldrig förlora ditt svenska medborgarskap när du ansöker om ett annat medborgarskap. Några fördelar med ett extra medborgarskap är:

möjlighet till skattefördelar
möjlighet att arbeta i flera länder
möjlighet att öppna bankkonton
möjlighet att få del av sociala förmåner i mer än ett land, till exempel pensioner möjlighet att äga eller ärva fast egendom
möjlighet att resa in och bo i fler länder

Du kan endast registrera ditt utländska medborgarskap.

När du registrerar ditt utländska medborgarskap kan du be Utrikesgruppen kontrollera dina fördelar. Det gör du genom att kontakta oss.

Utrikesgruppen hjälper ditt att hitta rätt fördelar med ditt utländska medborgarskap. Ytterligare kostnader kan tillkomma när du behöver hjälp. Detta meddelas i förväg och du behöver godkänna det.

Så registrerar du ditt medborgarskap
  1. Fyll i uppgifterna
  2. Klicka registrera mitt utländska medborgarskap
  3. Godkänn
  4. Du är nu medlem
 

Du registrerar ditt medborgarskap i samband med att du blir medlem.

Eller sök i specifika huvudkategorier