Registrera nyfödd utomlands – så fungerar det

Här finns information om regler för att kunna registrera nyfödd utomlands. Om ditt barn föds utomlands måste du ansöka om ett samordningsnummer, vilket kommer att gälla som ett tillfälligt personnummer. Det tillfälliga personnumret gäller fram till att barnet flyttar till Sverige och i landet får ett permanent personnummer.

För att barnet som föds utomlands ska kunna få ett samordningsnummer ska du som förälder ta kontakt med den närmaste svenska ambassaden. På ambassaden kommer personalen att skaffa ett samordningsnummer hos Skatteverket. Denna begäran om samordningsnummer kan endast utföras av Skatteverket men hos en svensk ambassad. Ansökan för att skaffa ett samordningsnummer för en nyfödd utomlands är kostnadsfri.

Tänk på att ett tillfälligt samordnings för en nyfödd utomlands endast kan skaffas i samband med en ansökan om pass. Det innebär att du först kan skaffa samordningsnummer för nyfödd utomlands men direkt efter att barnet tilldelats ett samordningsnummer ska en passansökan skyndsamt göras.

Följande krävs för att registrera nyfödd utomlands:
  • Barnet måste infinna sig hos den svenska ambassaden tillsammans med minst en av vårdnadshavarna.
  • Ta med ett födelsebevis i original i det engelska språket.
  • Om barnet endast har en vårdnadshavare ska du styrka detta med dokument eller intyg från domstol.
  • Ta med vigselbeviset om föräldrarna är gifta. Vigselbeviset ska vara översatt till engelska av en auktoriserad översättare. Ett barn som föddes utomlands före 1 april 2015 till ogift svensk far och en utländsk mor blev inte per automatik svenska medborgare vid födseln. Fadern som är svensk kan anmäla svenskt medborgarskap för barnet hos Migrationsverket.
  • Ta med föräldrarnas pass, giltigt körkort eller annan ID-handling som styrker identiteten. ID-handlingar måste vara översatta till engelska av en auktoriserad översättare.
  • Om bara en av föräldrarna infinner sig på svensk ambassaden måste han eller hon ta med dig den andres förälderns pass, körkort eller ID-handling som styrker identiteten. ID-handlingar måste vara översatta till engelska av en auktoriserad översättare och vara i original eller bestyrkt kopia.
  • Om modern redan är folkbokförd i Sverige eller inte är gift och barnet har fötts utomlands måste intyg visas på att det är modern som har fött barnet. Bevis på vem som är modern till barnet kan hämtas från sjukhus med intyg.
  • Om du ansöker om att registrera nyfödd för ett samordningsnummer men barnet är äldre än 6 månader måste du ta med dig ett utskrivningsintyg från sjukhuset där barnet föddes.
Namnanmälan nyfödd utomlands

Du kan registrera nytt namn för nyfödd utomlands inom tre månader från att barnet föddes. Du ansöker om båda ett förnamn och ett efternamn hos Skatteverket. Ansökan om namn för barn utomlands ska göras via Skatteverkets blankett SKV7750. Du som är vårdnadshavare kan göra en namnanmälan för nyfödd utomlands eller så kan du ta hjälp via närmaste svensk ambassad eller generalkonsulat.

Skaffa föräldramedgivande när minderårig ska resa

Minderåriga som reser mellan olika länder måste uppvisa ett föräldramedgivande. Detta gäller när minderårig ska resa ensam, med en av föräldrarna eller annan person. Det är länder och flygbolag samt researrangörer som ställer krav på tillståndet.

Vårdnadshavare skaffar tillståndet föräldramedgivande online här.

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

En tjänst från UG.se

Gör en destinationskoll här

Kontrollera att du uppfyller alla officiella inreseregler till ett land. Det är på ditt ansvar att ha koll på vilka regler som gäller för att du ska få resa.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier