Registrera utländsk skilsmässa i Sverige

Här finns information till dig som har ingått ett äktenskap utomlands och vill skilja dig. När du ska skilja dig ska du upplösa äktenskapet. Beroende på om du sedan tidigare har registrerat äktenskapet i Sverige eller inte gäller olika regler och förfaranden. Här kan du ta reda på vad som gäller för just dig.

För att du ska kunna ansöka om skilsmässa i Sverige, måste äktenskapet vara giltigt även i Sverige. Om ”ditt utländska” äktenskap även registrerades i Sverige kan du begära skilsmässa i Sverige. Har du inte registrerat äktenskapet i Sverige måste äktenskapet först uppfyllas som lagligt i Sverige.

Har du gift dig på ett lagligt sätt utomlands och att äktenskapet anses giltigt enligt svensk lag och lagarna i det andra landet är äktenskapet även giltigt i Sverige. Om äktenskapet är giltigt i båda länderna kan du ansöka om skilsmässa vid domstol i Sverige och du har din hemvist i Sverige eller om du tidigare har haft hemvist i Sverige.

Om du gift dig utomlands men vill skilja dig i Sverige

För att du ska kunna ansöka om skilsmässa måste äktenskapet först anses giltigt enligt svensk lag och lagarna i det andra landet. Om svensk domstol anser att äktenskapet är giltigt i både Sverige och i landet du gifta dig kan du begära skilsmässa. Du ska första vända dig till en tingsrätt i den kommun du tillhör för prövning om äktenskapet är giltigt och sedan begär du skilsmässa i samma tingsrätt.

Du kan vända dig till en advokatbyrå som hjälper dig vid denna process då den är lite krångligare än om äktenskapet varit registrerat i Sverige eller om äktenskapet redan upplösts utomlands.

Om skilsmässan redan är registrerad utomlands och du nu vill registrera det i Sverige

Detta är en mycket enklare process då du endast behövs skicka med handlingar som styrker att skilsmässan är registrerad utomlands genom att inkomma med skilsmässodomen.

När du har skilt dig utomlands ska du registrera skilsmässan i Sverige och i folkbokföringsregistret. Detta kan du göra genom använda Utrikesgruppens brevtjänst. Följ stegen nedan om du vill registrera skilsmässan i Sverige genom att bifoga handlingar online. Du kan använda tjänsten om du befinner dig utomlands och om du är i Sverige. Tjänsten är speciellt framtagen för utlandssvenskar.

Vidimerad kopia innebär att en utomstående person ska skriva på kopian av skilsmässodomen att:

Jag intygar att kopian stämmer överens med originalet. Personen ska skriva sin namnteckning på kopian, namnförtydligande, telefonnummer (med landsnummer).

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

En tjänst från UG.se

Gör en destinationskoll här

Kontrollera att du uppfyller alla officiella inreseregler till ett land. Det är på ditt ansvar att ha koll på vilka regler som gäller för att du ska få resa.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier