Registrera utländskt äktenskap i Sverige här

Registrera äktenskap i Sverige

Om du planerar att gifta dig utomlands eller om du redan har gift dig utomlands och ska registrera vigseln i Sverige finns det vissa krav som ska uppfyllas.

I ett annat land kan du gifta dig inför en utländsk myndigheten eller inför en svensk myndighet. För att vigseln ska registreras i Sverige ska du visa vigselbeviset (äktenskapscertifikatet) som är ett bevis på att vigseln har ägt rum. Utan vigselbeviset kan äktenskapet inte registreras i Sverige.

Vigselhandlingen ska du skicka in som en vidimerad kopia när du ska behålla originalet. Om du har gift dig med en person som aldrig varit folkbokförd i Sverige ska du visa upp en kopia av din makas eller makes pass.

När du ska registrera giftermål från utlandet behöver din maka/make inte vara registrerad i den svenska folkbokföringen. När äktenskapet registreras kommer uppgifter om din utländska maka/make att vara födelsedatum och datum för vigseln.

Så gör du
  1. Ange uppgifter i beställningsformuläret
  2. Ta en kopia på vigselbeviset (äktenskapscertifikatet) som ska vidimeras
  3. Ta en kopia på din makas eller makes pass

 

Skicka sedan in handlingarna till Utrikesgruppen. Om du befinner dig utomlands är det bra om du använder den säkraste postgången som finns. Detta så att handlingarna inte försvinner under postgången.

Efter registreringen

Ange samtliga uppgifter i nedan formulär. När du har gjort får du ett bekräftelsemejl med fler uppgifter.

Om Skatteverket bedömer att vigseln är giltig i Sverige registreras den i folkbokföringen.

Skatteverkets handläggningstid är för närvarande cirka 20 veckor.

När du har skickat in handlingarna till Utrikesgruppen är det sedan Skatteverket som bedömer om vigseln är giltig. Om vigseln bedöms som giltig registreras den i folkbokföringen.

När du ska registrera giftermål från utlandet i Sverige är handläggningstiden hos Skatteverket cirka 20 veckor.

Du behöver skicka med en kopia på vigselbeviset (äktenskapscertifikatet). För att kopian ska vara giltig ska du på kopian av vigselbeviset skriva:

  1. Detta vigselbevis är en vidimerad kopia av originalet vilket vidimeras av nedan personer
  2. Två utomstående personer ska sedan skriva under på kopian med sin signatur, namnförtydligande och telefonnummer.

 

Utomstående personer kan vara svenska eller utländska medborgare.

Du kan läsa mer information om att registrera utländskt äktenskap i Sverige här.

Avgift

Det är Skatteverket som bedömer att vigseln är giltig i Sverige. Utrikesgruppens avgift avser arbetet med support och informationsrättning eller annat som du behöver hjälp med inför registrering av utländskt äktenskap samt vidarebefordring av handlingar till Skatteverket.

Registrera äktenskap

Du som beställer

12 siffror, ex 19850101-0022

Din maka/make

Eller sök i specifika huvudkategorier