Resa ensam med barn intyg – här beställer du!

info@utrikesgruppen.se

Resa ensam med barn intyg
Resa ensam med barn intyg – länder har krav på att ett föräldramedgivande ska uppvisas på förfrågan
Här beställer du ett intyg: Resa ensam med barn intyg (föräldramedgivande)

Resa ensam med barn intyg: intyget du behöver som gäller för bl.a resor som sker ensam med ett barn kallas för föräldramedgivande. Det finns krav på att föräldramedgivande ska kunna uppvisas för myndighetspersonal i olika länder samt även för flygbolag annars kan resan omedelbart stoppas.

Klicka här för att beställa ett föräldramedgivande

Resa ensam med barn intyg. Beställ alltid ett föräldramedgivande i god tid.

Resetillståndet d.v.s föräldramedgivande krävs när minderåriga reser utomlands

Länder samt även Sverige har krav på föräldramedgivandet bland annat för att bekämpa handel med barn, förebygga familjerättsliga brott och undvika komplicerade internationella rättsliga vårdnadstvister samt minska fallen med bortförande av barn till andra länder.

Föräldramedgivandet går att beställa av svenska och utländska medborgare.

Gränskontroller världen över ägnar extra uppmärksamhet när våra minderåriga reser och kontrollerar underlag (föräldramedgivande) noggrant för att säkerställa att den minderåriga inte lämnar landet mot vårdnadshavarnas vilja.

Tillsammans med ett svensk pass och ett föräldramedgivande har barnen tillgång till ett stort antal länder att resa till
Vilka uppgifter behöver jag i intyget

Ett föräldramedgivande är ett reseintyg för minderåriga barn där vårdnadshavarna intygar att det gemensamma barnet får resa på de villkor som anges i handlingen. I föräldramedgivandet ska det framgå vilka vårdnadshavarna är tillsammans med deras personuppgifter samt uppgifter om barnet som ska resa utomlands. Uppgifter som behöver uppges är vart barnet reser samt under vilken tid. I många fall får barnet även resesällskap av någon vuxen och då behöver medresenärens uppgifter även finnas med.

Resa ensam med barn intyg
Resa ensam med barn intyg
Detta får du i din beställning av oss på Utrikesgruppen
  • Med Utrikesgruppen får du det välkända och erkända föräldramedgivandet
  • Korrekt juridiskt skriven av Utrikesgruppen
  • Handlingen ges ut i svenska och engelska i ett och samma dokument
  • Föräldramedgivandet kan uppvisas världen över
  • Var ute i god tid när du beställer ett föräldramedgivande
  • Barnet reser tryggt med Utrikesgruppens föräldramedgivande

Vilka länder kräver ett föräldramedgivande?

I stort sätt samtliga länder i världen kräver ett föräldramedgivande. I många fall så kräver även flygbolagen att ett föräldramedgivande ska kunna uppvisas när ett barn reser. Önskar du se vilka länder som har krav kan du besöka kravlistan.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök