Resa med barn ensam vårdnad

Foto: Mi Pham


Beställ föräldramedgivande här

Information till dig som ska resa med barn och har ensam vårdnad, barn som ska resa ensam men har en förälder som har ensam vårdnad, om barnet ska resa ensamt, eller om barnet ska resa med någon annan som inte är barnets vårdnadshavare.

När ett barn reser utomlands kan landet man ska besöka kräva fullmakt från föräldrar eller vårdnadshavare som bevisar att resan är godkänd av vårdnadshavarna. Ett sådant tillstånd kan krävas antingen vid inresa eller utresa ur landet.

Du kan beställa ett föräldramedgivande om du ska resa med barn utan ena föräldern, om du ska resa med annans barn, om barn ska resa ensamma utan föräldrar eller om barn ska resa med någon som inte är deras vårdnadshavare.

Har du ensam vårdnad kan du även beställa ett föräldramedgivande som bevisar att barnet har rätt att resa enligt ditt godkännande.

Föräldramedgivande-handlingar tillhandahålls av Utrikesgruppen och innehåller bland annat vårdnadshavarnas medgivande för ett barns resa. Ett föräldramedgivande kan beställas och gäller oavsett om du har ensam vårdnad eller gemensam vårdnad över barnet.

Föräldramedgivandet

Utrikesgruppen utfärdar föräldramedgivande vid resor för barn. Föräldramedgivandet är en handling som kan skrivas ut och tas med under resan. Detta är ett intyg som innehåller uppgifter du som har ensam vårdnad av barnet, gemensam vårdnad av barnet eller förälder lämnar om barnets resa samt den eventuella medresenären och andra uppgifter.

De uppgifter som sammanställs i föräldramedgivandet ska sedan skrivas under av vårdnadshavaren/vårdnadshavaren för att föräldramedgivandet ska vara giltigt. Du som har ensam vårdnad av barnet kan skriva under själv när barnet ska resa. Om barnet har två förälder som har gemensam vårdad ska båda föräldrarna skriva under dokumentet.

Vi en eventuell kontroll i landet barnet ska resa till kan föräldramedgivandet uppvisas för myndigheter som får möjligheten att gå igenom föräldramedgivandet för att se så att allt är okej och att barnet reser så som det står angivet i föräldramedgivandet.

Kontaktuppgifter ska lämnas i föräldramedgivandet – resa för barn, till dig som har ensam vårdnad av barnet, gemensam vårdnad av barnet och/eller vårdnadshavaren/vårdnadshavarna.

Har en förälder ensam vårdnad av barnet som kommer detta att stå angivet i föräldramedgivandet.

För att kunna ta reda på om ett medgivande från föräldrar krävs av ett land behöver du kontakta lokala myndigheter i det land som barnet ska resa till alternativt att du direkt kontaktar ambassaden.

Genom att beställa ett föräldramedgivande kan du uppvisa dokumentet för myndigheter när en sådan fråga uppkommer.

Beställ föräldramedgivande här.

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

En tjänst från UG.se

Gör en destinationskoll här

Kontrollera att du uppfyller alla officiella inreseregler till ett land. Det är på ditt ansvar att ha koll på vilka regler som gäller för att du ska få resa.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier