Utrikesgruppen

← Tjänster

Utrikesgruppen

Tjänster

Resa med barn med annat efternamnBESTÄLL FÖRÄLDRAMEDGIVANDE HÄR

För dig som reser med barn med ett annat efternamn finns här information om föräldramedgivande. Ett föräldramedgivande är ett skriftligt medgivande som går att beställa av Utrikesgruppen. Länder har krav på föräldramedgivande. Du kan läsa mer om kraven här.
Sammanfattning om vad som gäller för resor med barn.

I polisens arbete världen över ingår arbetet att skydda barn som reser, detta genom att förhindra att något brottsligt sker med barnen, exempelvis människohandel eller egenmäktighet med barn. Detta innebär att polisen i Sverige och i andra länder kan kontrollera barns resor. Tullen och polisen kan ställa extra frågor samt kontrollera djupare så att allt är i sin ordning med barnen som reser. Kontroller kan ske både när barn reser ensamma och i sällskap med föräldrar eller andra vuxna.

I de fall en minderårig reser in till Sverige eller ut från Sverige till ett annat land bör den minderårige medges inresa i landet om vårdnadshavaren kan bevisa sitt vårdnadshavarskap. Stickprov kan ske och då kan ett bevis styrkas genom att man visar upp ett medgivande från den vårdnadshavare som inte följer med på resan.

Reglerna för vad som krävs för barn som reser utan vårdnadshavare eller tillsammans med endast en vårdnadshavare, kan varierar från land till land. I denna tabell kan du se vilka krav som gäller i det landet en minderårig ska resa från / till. Tabellen går att läsa här.

Det finns flygbolag, charterbolag och andra researrangörer kräver exempelvis att barn som reser ensamma, med en föräldrar eller med barn som har ett annat efternamn tar med sig ett intyg undertecknat av den förälder/målsman som inte är med på resan. Intyget ska styrka att föräldern styrker att barnet för resa så som det anges i medgivandet. En del kräver att föräldramedgivandet ska vara på engelska.

Kan man bli stoppad i tullen?

Vissa länder kräver ett intyg vid landets tullar innan inresan godkänns. Trafficking är orsaken till strängare kontroller när barn reser. Många länder i världen samarbetar för att förhindra trafficking och får du en fråga om barnet som reser behöver du eller barnet kunna bevisa att barnet får resa på det sätt som anges. Det kan alltså bli ett problem om du inte har korrekta svar och dokument eller annat som bevis.

Utlandsresa med barn utan samtycke vid gemensam vårdnad

Vid resor till Sverige gäller Sveriges lag. Har du gemensam vårdnad innebär det att föräldrarna gemensamt ska fatta de beslut i frågor som handlar om barnet. Med hänvisning till Föräldrabalken innebär det att en föräldrar inte får resa till ett annat land om den andre föräldern inte har gett sitt medgivande.

Många länder i världen har motsvarande lagar som finns i Sverige, vilket innebär att barnet bör resa om ett godkännande finns tillhands.

Ha koll på inresereglerna när barn ska resa utomlands

Slipp jobbiga frågor från polis eller tullpersonal som plötsligt kan komma när barn reser genom att direkt kunna uppvisa dokument som styrker barnets rätt att resa.

Är du under 18 år och resa med charter utan dina föräldrar

Du som är under 18 år och ska resa med charter utan dina föräldrar kommer i det flesta fall att behöva ett skriftligt godkännande från en förälder eller en målsman. Kontakta ditt charterbolag och om du behöver ett föräldramedgivande kan du beställa ett från Utrikesgruppen.

Föräldramedgivandet finns att beställa här.

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier