Resa med barn utan vårdnadshavare

info@utrikesgruppen.se

Resa med barn utan vårdnadshavare


Beställ tillstånd

Föräldrarnas tillstånd för barns semesterresa utomlands

När ett barn ska resa utomlands utan vårdnadshavare / föräldrar rekommenderas det att man på resan tar med sig ett dokument som visar att vårdnadshavarna ger sitt tillstånd till resan. Tillståndet kan man visa för myndigheter i destinationslandet.

Om ett barn har två föräldrar med delad vårdnad ska de enligt svensk lag tillsammans avgöra och bestämma i beslut som rör barnen. 

Den ena föräldern eller någon annan person som följer med barnet på resan har inte laglig rätt att resa utomlands utan den andra vårdnadshavarens eller vårdnadshavarnas samtycke och tillstånd. Observera att om avresan från Sverige lyckas utan ett tillstånd från föräldrarna kan ett annat lands myndigheter kräva ett tillstånd vid gränskontrollen.

Krav angående minderårigas inresa är noggrant fastställ i vissa länder och hur vida regler och lagar ser ut för varje destinationsland bör kontrolleras med destinationslandets myndigheter.

Många flygbolag har också egna krav och även om det inte finns ett specifikt krav är det alltid bra att ha med sig ett intyg från vårdnadshavarna. Intyget eller tillståndet när man ska resa med barn utan vårdnadshavare ska vara skrivet på engelska eller destinationslandets språk. Utrikesgruppen tillhanda håller ett tillstånd som visar uppgifter om resan, föräldrarnas underskrifter, vittnes underskrifter samt kontaktuppgifter till föräldrarna.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök