Resa med barn utomlands

info@utrikesgruppen.se

Här finns viktig information om resor med barn. Ta del av vilka regler, lagar och annat viktigt som gäller när du ska resa med barn utomlands. Det är alltid viktigt att barn reser säkert, oavsett om de ska resa ensamma, med en förälder eller någon annan person än vårdnadshavarna. Vi har också sammanställt en checklista att ha med sig vid resan.

När ett barn ska resa utomlands kontrollerar länder att barnet har rätt att lämna landet och också resa in i ett land. En sådan kontroll kan ske både i Sverige och i andra länder. För att säkerställa att barnet har rätt att resa har länder krav på föräldramedgivande som visar att barnet har tillåtelse av föräldrarna att resa. Tänk på att om barnet passerar flera länder under resan är det viktigt att ha med sig föräldramedgivande då länder kan kräva att få se ett intyg som styrker att barnet har rätt att resa. När du reser med flyg har många flygbolag som krav att föräldramedgivande ska uppvisas innan barnet för stiga ombord.

Undvik att bli en förälder som ”för bort” ett barn. Läs på vad som gäller och hur man på ett lagligt sätt reser över gränser tillsammans med barn. Det är ofta okunskap som gör att den ”bortförande föräldern” gör sig skyldig till olovligt bortförande av barn. Tyvärr så känner föräldrar ofta inte till vilka lagar och regler som gäller när barn ska resa utomlands. På grund av detta händer det ofta att föräldrar utan att veta bryter mot lagar och regler.

Förutom ett föräldramedgivande ska barn vid resor till och från alla länder utanför Schengenområdet ha med sig pass eller andra giltiga resehandlingar. Om en minderårig är medborgare i ett nordisk land och ska resa in i Sverige med vårdnadshavare ska vårdnadshavaren kunna styrka sin identitet samt kunna påvisa vårdnadshavareskapet. Exempelvis genom ett föräldramedgivande.

I polisens arbete ingår det att kontrollera barns resor. Myndigheter världen över skyddar barn genom att förebygga och förhindra brottsliga aktiviteter, exempelvis människohandel eller egenmäktighet med barn – bortförande av barn. Det innebär att polisen och andra myndigheter vid flygplatser och tullkontroller kan komma att ställa extra frågor och kontrollera närmare att allt är i sin ordning. Vissa åtgärder kan också vidtas vid kontrollerna. Det ingår i polisens arbete att skydda barn genom att förebygga och förhindra brottslig verksamhet, till exempel människohandel eller egenmäktighet med barn.

Checklista resa med barn utomlands

Att resa med barn kräver oftast extra förberedelser. Här nedan har vi listat allt det nödvändigaste att ha med sig när barn ska resa utomlands.

Tänk på:

  • Att ta med dig föräldramedgivande
  • Pass / resehandlingar
  • Ta med ett mindre reseapotek
  • Ett par klädombyten
  • Solskydd
  • Reseförsäkring

Säker resa

När barn reser är det viktigt att resan blir så säker som möjligt. En säker resa innebär också en trevlig resa. I andra länder finns det miljöer som skiljer sig markant från Sverige och det är då viktigt att både du och barnet känner sig trygga.

Om barnet ska resa till ett land som kräver visum behöver du kontakta ambassaden för det landet ni ska resa till för att ansöka om visum.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök