Resa med barn: viktiga tips för en trygg och rolig familjesemester

info@utrikesgruppen.se

Att resa utomlands med barn kan vara en mycket spännande och minnesvärd upplevelse. För att säkerställa en trygg och säker resa med barn är det synnerligen viktigt att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder. Här presenterar vi några viktiga åtgärder att beakta när du reser utomlands med barn:

 1. Resedokument: Se till att du har med dig alla nödvändiga resedokument, både för dig själv och barnet. Kontrollera så att pass, nationellt id-kort och visum är giltiga. Kontrollera inresekraven och andra krav innan avresan sker.
 2. Hälsorelaterade åtgärder: Innan du reser till din destination är det viktigt att kontrollera om det finns några restriktioner eller rekommendationer som gäller på destinationen.
 3. Reseförsäkring: Se till att du har en giltigt reseförsäkring som täcker både dig och barnet under hela resan. En vanlig reseförsäkring brukar normalt sätt ingå i hemförsäkringen. Kontrollera alltid försäkringsvillkoren som gäller när du reser utomlands.
 4. Barnsäkerhet: Vid vistelser utomlands är det viktigt att vara extra vaksam på ditt barns säkerhet. Se till att du har med dig all nödvändig säkerhetsutrustning. Håll ett extra öga på barnets vid platser som kan vara farliga, som när hav, på stranden, i stark sol eller vid större folksamlingar. Ha med dig ett armband eller ID-tag med kontaktinformation till dig som vårdnadshavare om du skulle tappa bort ditt barn.
 5. Kommunikation: Se till att du alltid har internationell mobiltäckning. Om du befinner dig inom EU kan du använda ditt svenska SIM-kort utan några större hinder. Om du befinner dig utanför EU rekommenderas det att du skaffar ett lokalt SIM-kort. Diskutera med ditt barn om vad de ska göra i det fall att barnet oaktsamt går vilse eller hamnar i en nödsituation.
 6. Nödsituation: Skriv ner landets nödnummer som du och ditt barn bör spara. Förklara för ditt barn om hur man ringer en nödsamtal. Ha en tydlig plan på vad du och ditt barn ska göra om ni hamnar i en nödsituation.

När du reser med barn är säkerheten alltid den högsta prioriteten. Genom att vidta vissa säkerhetsåtgärder kan du ge dig och ditt barn en trygg och minnesvärd resa utomlands. Följ alltid lag och ordning samt säkerhetsåtgärder för att trygga din och ditt barns resa utomlands.

Föräldramedgivande: En viktig juridisk princip för barnets bästa

När det kommer till resor med barn är det viktigt att resa på ett sätt som är både säkert och i linje med lagens krav, då är föräldramedgivandet en viktig faktor att beakta. I nedan informationstext kommer vi att förklara vikten av föräldramedgivande vid resor med barn och ge vårdnadshavarna användbara riktlinjer för att säkerställa laglig resa med barn och trygghet för barnets bästa.

Vad är föräldramedgivande vid resor med barn?

Föräldramedgivande vid resor med barn är en juridisk princip som innebär att båda föräldrarna ger sitt samtycke till och är medvetna om en resa med barnet. Det kan inkludera inrikes resor inom landet eller utrikes resor till en annan destination. Syftet är att se till att båda föräldrarna är delaktiga och informerade om resplanerna och att barnets säkerhet och välbefinnande beaktas.

Föräldramedgivande är viktigt av flera skäl:

 1. Barnets säkerhet: Genom föräldramedgivande säkerställs att båda föräldrarna har kännedom om resan och kan vara medvetna om eventuella risker eller utmaningar som kan uppstå. Det ger dem möjlighet att ta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda barnets säkerhet och välbefinnande under resan.
 2. Rättsliga krav: I jurisdiktioner, gränskontroller, flygbolag och researrangörer finns det lagstadgade krav och regler på föräldramedgivande vid resor med barn. Att ignorera dessa krav kan leda till rättsliga konsekvenser, såsom att resan nekas eller att man möter juridiska påföljder vid in- eller utresa från ett land.
 3. Gränsöverskridande resor: Vid internationella resor är föräldramedgivande särskilt viktigt. Vissa länder förbjuder en förälder att resa med barnet om det inte finns skriftligt samtycke från den andra föräldern. Att ha rätt dokumentation och samtycke i sådana fall kan underlätta reseprocessen och förhindra onödiga förseningar eller problem vid gränskontroller.

Riktlinjer för föräldramedgivande vid resor med barn:

För att säkerställa att föräldramedgivande är korrekt utfärdat och att resan med barn genomförs smidigt, följ dessa riktlinjer:

Du skaffar föräldramedgivandet här.

 1. Kommunikation och samtycke: Vårdnadshavare ska diskutera resplanerna tillsammans. Skaffa ett skriftligt samtycke som innehåller uppgifter om att båda vårdnadshavarna godkänner resan. Samtycket ska skaffas i ett föräldramedgivande som är ett skriftligt avtal som utfärdas av officiella Utrikesgruppen.
 2. Informera resmålet och kontrollera inresekrav: Om du ska resa internationellt ska du ta reda på vilka krav och inreseregler samt annat som kan vara viktigt att veta och som gäller specifikt för ditt resmål. Detta kan inkludera regler på skriftligt medgivande från båda vårdnadshavarna, visumkrav, passregler eller internationellt id-kort. Försäkra dig om att du alltid har med dig rätt dokumentation.
 3. Res inte olagligt: Kontrollera alltid så att du reser lagligt. Av oaktsamhet händer det att en av föräldrarna utan att meddela den andra föräldern reser med sitt barn. Detta är olagligt och kan resultera i straff, både i Sverige och internationellt.

Om du följer dessa riktlinjer kan du säkerställa att föräldramedgivande vid resor med barn hanteras enligt reglerna. Du bidrar dessutom till att skapa en trygg utlandsresa där barnets säkerhet och bästa välbefinnande står i fokus.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök