Resa med funktionsnedsättning

info@utrikesgruppen.se

Information till dig som ska resa utomlands och behöver veta mer om anpassad resa för personer med funktionsnedsättning. Alla människor som har en funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet har alltid rätt att resa med flyg, tåg, buss eller båt precis som alla andra. Om du behöver extra assistans ombord ska du informeras om vilka tjänster som kan tillhandahållas till dig som har en funktionsnedsättning. Samtliga regler omfattas inom EU.

När du reser med flyg, tåg, buss eller båt har du rätt till kostnadsfri assistans vid samtliga terminaler och ombord. Du får aldrig nekas resa med vald transport för att du har en funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet. Du kan nekas resa endast av säkerhetsskäl eller på grund av fordonets struktur som gör det omöjligt att ta emot personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet.

När du reser med flyg

Då har du rätt till gratis assistans som innebär att du exempelvis kan få hjälp med bagaget, att gå på och av planet, hjälp under hela flygningen samt assistans på flygplatsen, både för och efter resan. Du kan också få hjälp med incheckning av ditt bagage. Kontakta alltid flygbolaget som hjälper dig och du bör göra det minst 48 timmar innan avresan. Det är viktigt att du berättar för flygbolaget vilken assistans du behöver.

När du reser med tåg

Du har alltid rätt att få gratis assistans om du behöver hjälp med att stiga på och av tåget samt när du befinner dig ombord och på stationen och efter resan. Det är viktigt att du kontaktar tågbolaget minst 48 timmar innan din avresa och berättar vilken hjälp du behöver.

När du reser med buss

Du har rätt till gratis assistans vid långresor, om sträckan inte hindrar bussbolaget från att komma i tid enligt deras tidtabell och är minst 25 mil. Du har rätt till hjälp vid dessa Europeiska terminaler. Du har även rätt att ta med dig en valfri person som får åka gratis med dig om personens närvaro löser eventuella säkerhetsproblem som annars skulle hindrat dig från att genomföra resan. Det är viktigt att du kontaktar bussbolaget minst 48 timmar innan din avresa och berättar vilken hjälp du behöver.

Om du reser med båt

Du har rätt till gratis assistans när du reser med båt för att gå av och på båten, samt byta båt och när du är ombord och i hamnen. Det är viktigt att du kontaktar båtbolaget minst 48 timmar innan din avresa och berättar vilken hjälp du behöver.

Båtbolaget kan begära att du reser med ett sällskap som hjälper dig på grund av säkerhetsskäl eller om båten eller hamnen inte skulle vara tillräckligt anpassad för personer med funktionsnedsättning eller rörelsehinder.

Steg 1, 2 och 3

Du som har en funktionsnedsättning eller eller rörelsehinder har rätt till assistans på många olika sätt. För att allt ska gå rätt till och du inte ska behöva överraska är det väldigt viktigt att du kontaktar respektive flygbolag, tågbolag, bussbolag eller båtbolag minst 48 timmar innan du ska resa. Du förbereder bolagen assistansen på bästa sätt och gör det bekvämare för dig.

  1. Förboka din assistans minst 48 timmar innan avresan via ditt flygbolag, tågbolag, bussbolag eller båtbolag och beskriv vilken assistans du behöver.
  2. Kom i god tid enligt överenskommelse med bolagen, detta för att de ska kunna ge dig bästa möjliga service.
  3. Möt upp assistanspersonalen som hjälper dig.

Om du av någon anledning glömmer bort eller inte förbokat assistans kan bolagen inte garantera assistansen.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök