Resa med medicin utomlands – ladda ner läkemedelsprotokoll

Beställ ditt läkemedelsprotokoll i god tid före avresan

Ett läkemedelsprotokoll tas med i samband med utlandsresor när en resenär ska ta med sig medicin. När du ska resa till ett annat land och behöver ta med dig din medicin, måste du följa landets inreseregler för läkemedel. Om din medicin är receptbelagd kan du visa upp ett läkemedelsprotokoll som skrivs ut på engelska och är en sammanställning över samtlig medicin du ska ta med dig utomlands.

Du ska kunna styrka att att medicinen du tar med är för ditt personliga medicinska bruk och för att behandla din sjukdom. Om medicinen är receptbelagd kan du till exempel visa att din medicin har en etikett från ett apotek med ditt namn eller att du har ett läkarintyg. I läkemedelsprotokollen kan du även fotografera din medicin med ditt namn på.

Detta ska du ha med dig
  1. Läkemedelsprotokollet
  2. Originalförpackningarna tillsammans med etiketter som har ditt namn
  3. Ladda upp bilderna

 

I vilka länder kan du använda vårt läkemedelsprotokoll?

Tänk på att länder har olika regler för vad som gäller. Du måste själv kontrollera med landets myndigheter som du ska resa till om vad som gäller när du ska ta med dig medicin. Vårt läkemedelsprotokoll underlättar sammanställningen över den medicin resenärer ska ha med sig i andra länder. Kom dock ihåg att vissa länder kräver ytterligare dokument som styrker att medicinen får medtagas. Kontrollera därför om du kan använda läkemedelsprotokollet i det land du ska resa till.

Du kan exempelvis kontakta landets ambassad och fråga om du kan ha med dig ett läkemedelsprotokoll som visar information om läkemedel du ska med dig tillsammans med ditt namn på etiketterna i en engelsk översättning. Detta brukar oftast vara tillräckligt och du kan då beställa läkemedelsprotokollet av Utrikesgruppen när du ska resa med medicin.

Resa från Sverige med medicin

Tänk på att det i många länder finns särskilda inreseregler med medicin. Det innebär att olika länder har olika regler för hur mycket läkemedel du får ta med dig samt vilka läkemedel du får föra in i landet. Normalt sätt får du ta in samtlig medicin som inte är narkotikaklassade läkemedel. 

Det är på ditt ansvar att kontrollera vilka regler som gäller i det landet du ska resa till. Du kan ta reda på vad som gäller genom att kontakta landets ambassad.

Förvara läkemedel i originalförpackningen

När du åker utomlands, förvara dina mediciner i originalförpackningen. Detta gör det klart för utländska tjänstemän att drogerna är mediciner, och inte illegala droger.

Så laddar du ner ditt läkemedelsprotokoll

För att kunna beställa ett läkemedelsprotokoll måste du ange information om din destination, personuppgifter samt uppgifter om dina läkemedel. All information laddar du upp online.

När du har du skickat in all information får du en sammanställning på alla dina läkemedel utfärdat i ett läkemedelsprotokoll som ges ut på engelska. Du ska sedan skriva protokollet och ha med dig handlingen i landet du ska resa till.

Ett läkemedelsprotokoll gäller för utlandsresor när du ska ta med dig din medicin. Det är en sammanställning över din medicin med information om den som ska bruka medicinen, eventuella etiketter och bilder på medicinen, läkarintyg eller annat som styrker att medicinen ska användas av resenären.

Ett läkemedelsprotokoll är en handling som sammanställer den medicin en resenär ska ha med sig i ett annat land. Läkemedelsprotokollet ges ut på engelska.

Kontrollera alltid med landets myndigheter om du kan använda läkemedelsprotokollet från Utrikesgruppen. Tänk på att olika länder har olika regler för vad som gäller när du ska ta med dig medicin.

Leverans av betalningsunderlag sker till beställarens e-postadress samt framkommer betalningsunderlag i formuläret när beställningen har skickats in till Utrikesgruppen. 

Läkemedelsprotokollet levereras till den e-postadress du anger i din beställning.

Många länder har krav på att resenärer som reser med medicin ska kunna styrka att medicinen är för personliga medicinska bruk och/eller för att behandla sjukdom. Kontrollera alltid med landets ambassad om vilka regler som gäller.

Ångerrätten gäller i 14 dagar. För att utnyttja ångerrätten mejla oss på info@utrikesgruppen.se.

När du ska resa med medicin
  • Tänk på om det är narkotikaklassat
  • Länder har särskilda regler
  • Kontakta landets ambassad
  • Skaffa läkemedelsprotokoll för utlandsresor

 

Sök