Resa utomlands med aktivitetsstöd

info@utrikesgruppen.se

Information om resor utomlands när en person uppbär ersättning i form av aktivitetsstöd.

Om du deltar i ett program hos Arbets­förmedlingen och är arbetssökande kan du få ersättning från Försäkringskassan under tiden. Ersättning kallas får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Vad krävs av dig för att du ska få ersättningen? Du måste delta i de aktiviteter Arbetsförmedlingen och du kommer överens om. Det innebär att du ska följa planering som individuellt har satts för dig. Du behöver vara aktiv och söka jobb som ingår i din planering. Du ska också rapportera dina aktiviteter varje månad. Du måste också meddela om du skulle bli sjuk.

Får du resa utomlands om du har aktivitetsstöd? Det beror på. Om du har planerade program med Arbetsförmedlingen så kan du inte resa utomlands då förlorar du din ersättning. Om du behöver vara ledig och resa utomlands behöver du först få det godkänt av Arbetsförmedlingen.

Om du bryter mot villkoren för ersättning riskerar du att få en varning. Du kan också förlora din ersättning under en eller flera dagar. Var därför väldigt noga med att inte resa utomlands utan att du först pratar med din Arbetsförmedling.

Du kan också ha rätt till ledighet med bibehållen ersättning. För att kontrollera om du kan ta ut semester medans du uppbär ersättning i form av aktivitetsstöd ska du kontakta Försäkringskassan.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök