Resa utomlands med tjänstebil

Köra tjänstebil i ett annat land

Om du ska köra någon annans bil utomlands kan du ha med dig en fullmakt som bevisar att du har befogenheter att framföra fordonet.

Fullmakt beställer du här.

Om du ofta kör i och till andra EU-länder med en tjänstebil, exempelvis för att arbeta kommer du troligen att råka ut för en poliskontroll. Vid en kontroll måste du kunna visa upp en kopia av ditt anställningsavtal som visar vad du arbetar med i EU-landet där du framför bilen, detta särskilt om du kör på natten eller helgen. Anställningsavtalet bör vara på engelska så att den är läsbar i hela EU.

Anställningsavtal på engelska beställer du här.

Anställningsavtal på engelska

Du behöver ha med dig ett anställningsavtal när du kör en tjänstebil utomlands annars måste företaget kanske betala importavgifter för bilden.

Det innebär att all verksamhet som du bedriver i EU måste stå med i ditt anställningsavtal.

Du kan läsa mer om krav på anställningsavtal när du framför tjänstebil i EU på Europeiska unionens officiella webbplats här.

Ta reda på vad som gäller när du kör din tjänstebil i andra EU-länder. Information land för land finns på EUs webbplats. Du kan också kontakta respektive lands myndigheter här.

Privat användning av tjänstebil

Om du vill använda din tjänstebil för både privat bruk och i jobbet måste detta klart framgå av ditt anställningsavtal.

Om du råkar ut för en poliskontroll är det bra om du kan bevisa att du får köra bilen och att den används i ditt yrke.

Du kan också beställa en fullmakt som visar att du har rätt att framföra fordonet i andra länder.

Dokument

Kontrollera alltid med destinationslandet om vad som gäller när du framför tjänstebilen.

Europeiska unionens officiella webbplats har samtlig nödvändig information om vad som gäller för tjänstebil utomlands.

Sök