Resefullmakt för minderåriga – här beställer du handlingen

Resefullmakt för minderåriga
Resefullmakt för barn är ett krav

Länder och flygbolag ställer krav på att minderåriga som ska resa utomlands ska kunna uppvisa en resefullmakt. Resefullmakten är ett bevis på att vårdnadshavarna tillåter resan. Du beställer resefullmakt för barn online. Resefullmakt för minderåriga går att beställa av svenska och utländska medborgare bosatta i Sverige.

Resefullmakten ska användas när minderårig reser med en av föräldrarna, ensam eller med annan vuxen. Inresa i ett land eller ombordstigning på ett flygplan kan stoppas om misstankar uppkommer att barnet inte har fått tillåtelse att resa från båda vårdnadshavarna.

Riktade och slumpmässiga kontroller/åtgärder

När minderåriga reser mellan olika länder sker extra kontroller vilket ska förhindra handel med barn och andra svåra juridiska tvister med minderåriga inblandade. Det sker riktade åtgärder av myndigheter och gränskontroller för att komma åt internationella brott.  

Gränskontroller och flygbolag kontrollerar underlag noggrant för att verifiera att den minderåriga inte reser ut ur ett land utan tillstånd från den eller de personer som har vårdnaden.

Leveranstid 3-5 dagar eller inom 24h/vardagar

Du väljer leveranstid på 3-5 dagar eller inom 24 timmar på vardagar. Iordningställandet av resefullmakten sker enligt leveranstid efter att du har betalat. Tillståndet skickas till din e-postadress som du sedan ska skriva ut och ha med under resan.

Har du bråttom?

Om du har bråttom och ska resa inom kort kan du få resefullmakten inom 24h. Utrikesgruppen utfärdar resefullmakt för minderåriga mot expressavgift. Du lägger till expresshanteringen i din beställning.

Information om resefullmakt för minderåriga

Resefullmakt för barn gäller för utlandsresor när minderåriga reser ensamma, med en av föräldrarna eller annan vuxen. Fullmakten innehåller uppgifter om vårdnadshavarna och deras godkännande vilket styrker att barnet får resa på det sätt som bestäms i fullmakten.

Resefullmakt för minderåriga tillhandahålls i det engelska och svenska språket i samma handling. Handlingen ska vara läsbar i hela världen och ska visas upp till gränskontroller, flygbolag eller den myndighet i ett annat land som efterfrågar fullmakten.

Resefullmakten för minderåriga ska signeras av vårdnadshavare och två valfria vittnen över 18 år. 

Bortförda barn

Vad händer om ditt barn har förts bort till ett annat land?

LÄS MER HÄR

Publikationer

Här finns mer information som ska bidra till ökad kunskap om barns rättigheter och deras säkra resor utomlands

EN TRYGGHET FÖR BARNFAMILJER

Beställ resefullmakten innan avresan i så god tid som möjligt.

Krav på resefullmakt för minderårigas resor utomlands regleras bland annat av länder, flygbolag och andra researrangörer. Handlingen ska tas med och visas upp under resan.

Resefullmakten används för resor med minderåriga. Du kan beställa fullmakten om du ska resa med andras barn eller om barnet ska resa ensam, med annan person än föräldrarna eller med en av föräldrarna.

Resefullmakten kan beställas av personer utan svenskt personnummer.

Alla uppgifter i resefullmakt för minderårig är på engelska.

Utrikesgruppen utfärdar resefullmakt för minderåriga till en kostnad. Avgiften för leverans inom 3-5 dagar är 540 kronor. Mot en snabbare handläggning är avgiften 200 kronor extra och sker inom 24 timmar på vardagar. 

Minderårigas resehandlingar för resor utomlands står inte under statlig finansiering vilket innebär att du själv måste bekosta resefullmakten. Det finns inga skattemedel avsatta för dessa handlingar.

Resefullmakten för minderåriga har en begränsad giltighetstid och gäller enbart för en resa. Resefullmakten för minderåriga gäller för både tur- och returresan.

Om du ska resa med andras barn måste du ha ett godkännande från vårdnadshavarna. Ett godkännande från vårdnadshavarna kan skriftligen anges i resefullmakten för minderåriga du beställer online. I resefullmakten anger vårdnadshavarna dig som medresenär till barnet.

När du ska resa med andras barn kan du gemensamt med vårdnadshavarna beställa en resefullmakt.

En resefullmakt för minderåriga är sammanställd information i ett intyg  som innehåller uppgifter om minderårig, föräldrar, medföljande resenär och information om destinationen. Intyget visar att föräldrar ger minderårig tillåtelse att resa. Det är du som lämnar uppgifterna. Kontrollera därför noga att du lämnar rätt uppgifter. Utrikesgruppen sammanställer endast information till ett intyg.

Samtliga uppgifter som kommer att finnas med i resefullmakten för minderåriga syns i formuläret i beställningen. Samtliga uppgifter som lämnas är ett dokument som visar att vårdnadshavaren/vårdnadshavarna ger samtycke till att barnet får resa på det sätt som anges i beställningen och resan.

En resefullmakt för minderåriga är ett dokument med sammanställda uppgifter som har lämnats av vårdnadshavaren/vårdnadshavarna till Utrikesgruppen när ett barn ska resa. Dokumentet visar och sammanställer uppgifter om resmålet, resande barns personuppgifter, vårdnadshavaren/vårdnadshavarnas personuppgifter, ev. resesällskapets personuppgifter, vårdnadshavaren/vårdnadshavarnas namnteckningar samt bevittnande namnteckningar från två valfria personer som är över 18 år. 

Det är viktigt att vara medveten om att när du skriver under en blankett på heder och samvete innebär det att du intygar att uppgifterna är fullständiga och sanningsenliga.

En resefullmakt för minderåriga kan man uppvisa vid inresa till ett annat land vid passkontrollen om en sådan fråga uppkommer. Med en resefullmakt för minderåriga kan föräldrar gemensamt fatta beslut i frågor som rör barnets resa.

Resefullmakten för minderåriga gäller för barn under 18 år.

Ångerrätten gäller i 14 dagar. För att nyttja ångerrätten mejla oss på info@utrikesgruppen.se. Vid redan utfärdad resefullmakt för minderåriga så gäller inte ångerrätten.

Svenska Utrikesgruppen AB

Så beställer du en resefullmakt för minderåriga
  1. Beställ online
  2. Fyll i samtliga uppgifter
  3. Betala
  4. Resefullmakten för minderåriga skickas till din e-postadress

Mot expressavgift sker utfärdandet inom 24h på helgfria vardagar. Vanlig leverans tar 3-5 dagar att expediera.

Sök