Resegarantilagen – så tillämpas lagen

info@utrikesgruppen.se

Enligt bestämmelserna i Resegarantilagen är det obligatoriskt för företag som organiserar paketresor och andra som erbjuder eller säljer sammanlänkade researrangemang att tillhandahålla en resegaranti.

Resegaranti innebär att resenärer kan få ersättning från resegarantin om deras resa blir inställd eller avbruten på grund av arrangörens konkurs, om det gäller en paketresa eller ett sammanlänkat researrangemang.

Då gäller resegarantilagen

  • Paketresor är sammansatta av åtminstone två olika typer av resetjänster, vilka kan inkludera transport, boende, hyrbil eller olika turisttjänster.
  • Sammanlänkade researrangemang.

Då gäller inte resegarantilagen

  • Resegarantin tillämpas inte på resor som enbart innefattar transport eller boende, till exempel en reguljär flygbiljett.

Du är skyldig att anmäla din verksamhet till Kammarkollegiet

Som näringsidkare är det ditt ansvar att anmäla din verksamhet till Kammarkollegiet. Kammarkollegiet kommer att utvärdera behovet av resegaranti för din verksamhet. Efter detta måste du sedan ta kontakt med antingen en bank eller ett försäkringsbolag för att ordna garantin.

Här kan du anmäla din verksamhet till Kammarkollegiet.

Informera resenärerna att du har ställd resegarantin

När du som arrangör har erhållit resegarantin är det viktigt att du informerar resenärerna om dess giltighet enligt resegarantilagen för den aktuella paketresan eller det sammanlänkade researrangemanget. Denna information ska tillhandahållas till resenärerna innan de ingår avtal om paketresan eller det sammanlänkade researrangemanget, genom användning av ett särskilt standardinformationsformulär som kan hämtas från Konsumentverket här.

Kammarkollegiet är den myndighet som har tillsynsansvaret för efterlevnaden av resegarantilagen. Du kan läsa mer på Kammarkollegiets webbplats om resegaranti här.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök