Resetillstånd för minderårig – här ansöker du

Resetillstånd för minderåriga img-01
Krav på resetillstånd när minderåriga ska resa utomlands
Här ansöker du om resetillstånd för minderåriga som ska resa utomlands.
 
Ett resetillstånd för minderåriga gäller för utlandsresor och utfärdas på engelska. Det är länder och flygbolag som ställer krav på att vårdnadshavarna ska uppvisa sitt godkännande till att minderåriga får resa utomlands. Resetillståndet kan beställas av både svenska medborgare och utländska medborgare bosatta i Sverige. Resetillståndet gäller när minderåriga:
 
  • reser ensamma
  • reser med en av föräldrarna
  • reser med annan person, exempelvis: släkting eller annan vuxen
 
Om minderårig saknar resetillståndet har gränskontroller och flygbolag möjlighet att neka genomförandet av resan. Restriktionerna finns till för att minimera riskerna med brott mot barn över landsgränserna. Det är vårdnadshavarnas ansvar att kontrollera vilka regler som gäller innan avresa.
Tillsyn

Länder och flygbolag samt andra researrangörer övar tillsyn i sitt säkerhetsarbete för att bekämpa brott mot barn. Det kan handla om allt från att minimera riskerna med att barn reser i sällskap med en av föräldrarna mot den andra förälderns vilja till att bekämpa handel med barn.

Ländernas gränskontroller använder olika metoder i sitt säkerhetsarbete. Underlag kontrolleras noggrant.

Två olika leveranstider

När du ansöker om resetillståndet för minderåriga kan du välja leveranstid. Välj att få resetillståndet inom 3-5 dagar eller välj snabb leverans som sker inom 24 timmar på vardagar. Du måste först betala ansökningsavgiften.

När du har betalat skickas resetillståndet för minderåriga enligt vald leveranstid som i en PDF-handling till din e-postadress. När du har fått resetillståndet för minderåriga ska du skriva ut handlingen och ta med den under resan.

Ska den minderåriga resa med kort varsel?

Du kan ansöka om resetillstånd för minderåriga och välja den snabbare leverans om minderårig ska resa inom kort varsel. I sista steget i ansökan klickar du på expresshantering.

Information om resetillstånd för minderåriga

Resetillståndet för minderåriga utfärdas av officiella Utrikesgruppen och tillämpas när minderåriga ska resa utomlands. Handlingen ska visas upp i länder och i dess gränskontroller, till flygbolag eller till den arrangör som anordnar en utlandsresa. Resetillståndet ska tillgodose kravet på att vårdnadshavarna har godkänt resan utomlands.

Uppgifterna i resetillståndet visar att minderårig har fått tillstånd av vårdnadshavare/vårdnadshavarna med att genomföra utlandsresan. Om det finns två vårdnadshavare ska båda skriva under resetillståndet för att handlingen ska vara giltig. Därtill ska två vittnen skriva under handlingen.

Tillståndet kan avläsas i hela världen och ges ut på engelska och svenska. Du kan kontrollera ländernas krav på Utrikesgruppens webbplats, med landets myndigheter eller landets representanter.

Brott mot barn

Vad händer när ett minderårigt barn utsätts för brott?

LÄS MER HÄR

Vägledning

Här kan du ta del av mer information om minderårigas utlandsresor.

EN VÄGLEDNING TILL SÄKRA UTLANDSRESOR

Det är länder och flygbolag som ställer krav på resetillstånd för minderåriga. Resetillståndet ska du ta med under resan och visa upp till gränskontroll, landets myndighet eller flygbolag/researrangör.

Resetillstånd för minderåriga är giltig när minderårig ska resa till ett annan land och gäller för en specifik resa. Du ansöker om resetillståndet när minderårig ska resa med annan vuxen, ensam eller med en av föräldrarna till ett annat land.

Resetillståndet visar att båda vårdnadshavarna ger sin tillåtelse till att den minderårige får genomföra resan. Handlingen ska visas upp till gränskontroll, flygbolag och researrangör som kräver det.

Resetillståndet ska signeras av vårdnadshavarna och två vittnen som har nått en ålder över 18 år.

Din ansökan skickas till officiella Utrikesgruppen som också utfärdar resetillståndet.

Resetillståndet utfärdas till båda svenska och utländska medborgare. Du eller den i resesällskapet som saknar svenskt personnummer anger istället samordningsnummer, passnummer eller utländsk motsvarighet till ett personnummer.

Resetillståndet för minderåriga utfärdas på engelska.

När du ansöker om ett resetillstånd för minderåriga måste du betala en avgift. 540 kronor är avgiften för leverans inom 3-5 dagar. Önskar du snabbare leverans är avgiften 740 kronor, du får då resetillståndet inom 24 timmar på vardagar.

Även om du ansöker om resetillstånd är det inte obligatoriskt att betala. Om du inte betalar kommer Utrikesgruppen inte att utfärda resetillståndet.

Resetillståndet skickas till din e-postadress.

När du ansöker om resetillstånd för minderåriga ska du ange datum för avresan och returresan, vilket också är giltighetstiden

Du som ska resa med andras barn behöver tillstånd från båda vårdnadshavarna och inte bara en av dem. Resetillståndet sker skriftligen i det resetillstånd du ansöker om på Utrikesgruppens webbplats.

I resetillstånd ska uppgifter om den som följer med barnet anges.

Ett resetillstånd för minderåriga gäller för utlandsresor och utfärdas på engelska samt svenska och gäller för personer under 18 år. Det är länder och flygbolag som ställer krav på att vårdnadshavarna ska uppvisa sitt godkännande till att minderåriga får resa utomlands. Resetillståndet kan beställas av både svenska medborgare och utländska medborgare bosatta i Sverige. Resetillståndet gäller när minderåriga:
 
  • reser ensamma
  • reser med en av föräldrarna
  • reser med annan person, exempelvis: släkting eller annan vuxen

 

Det är på vårdnadshavarnas ansvar att lämna korrekta uppgifter i ansökan om resetillstånd för minderåriga. Uppgifterna som lämnas används för att utfärda resetillståndet som visar att vårdnadshavarna tillåter minderårig att resa utomlands ensam, med annan person eller med en av föräldrarna.

Utrikesgruppens resetillstånd är en handling med dokumenterade uppgifter om resan och resesällskapet som vårdnadshavarna ska ange. Förutom vårdnadshavarnas underskrifter ska även två vittnen signera resetillståndet .

Kom ihåg att du på heder och samvete lämnar och skriver under uppgifterna.

Utrikesgruppens villkor är förenliga med lagen om ångerrätt vilket innebär att ångerrätten är giltig i fjorton (14) dagar. Om du redan har fått resetillståndet är ångerrätten förbrukad enligt villkoren i lagen om ångerrätt som reglerar resor och specialtillverkade produkter.

Vill du begära ångerrätt ska du skicka ett meddelande till e-postadress: info@utrikesgruppen.se

Så ansöker du om resetillståndet för minderåriga
  1. Ansök online
  2. Betala
  3. Invänta tillståndet

 

När du har betalat kommer resetillståndet för minderåriga skickas till din e-postadress. Du kan välja snabbare leverans om du har bråttom eller normal leverans som är 3-5 dagar.

Eller sök i specifika huvudkategorier