Resevaccin – vilket behöver du?

info@utrikesgruppen.seBesök Sveriges profil

När du ska ut och resa så kan det vara bra att du använder ett vaccin. Beroende på var i världen du ska åka så finns det olika rekommendationer för vilket vaccin man bör använda. Med vaccin kan du förebygga sjukdomar.

En del länder kräver att du har tagit ett vaccin innan du får resa in i landet, detta gäller speciellt Gula febern. Du kan bli nekad inresa i ett land och även nekad att stiga ombord på ett plan om du inte har med dig ett Gula-febern kort när ett land kräver detta.

Nedan finns alla vanligaste sjukdomar som förebyggs med vaccin vid resa.

HEPATIT A

Hepatit A, även kallat epidemisk gulsot, är virusorsakad infektionssjukdom i levern som uppkommer akut. I vanliga fall drabbas man av viruset via kost så som mat och dryck. Den som har drabbats av infektionssjukdomen hepatit A, har viruset i sin avföring och det kan spridas vidare genom dålig handhygien, exempelvis i samband med ett toalettbesök. Överföring kan också ske via förorenat vatten i en pool. Hepatit A är en av de vanligaste reseinfektionerna som kan förhindras med vaccination.

HEPATIT B

Hepatit B är en virusinfektion som angriper levern och kan ge en akut och kronisk sjukdom. De första symtomen som uppkommer är illamående och trötthet därefter kan många få gulfärgad hud. En del av dem som har smittas, i synnerhet yngre personer och barn, kan få en kronisk sjukdom som ökar risken att drabbas av cirros (skrumplever) och levercancer.

MENINGOKOCKSJUKDOM

Meningokocksjukdom kan orsaka svår utbredd infektion och en blodförgiftning. Vaccination rekommenderas till personer som anses vara i riskgrupp med historik för övriga underliggande sjukdomstillstånd. Resenärer som reser till riskområden (sådana områden som har en pågående smittspridning, pilgrimer till Saudiarabien samt vid andra utlandsstudier), till viss del laboratoriepersonal. Vaccination ingår inte i det nationella programmet.

KIKHOSTA

Kikhosta är en bakteriesjukdom som är mycket smittsam och sjukdomen ger flera symtom som liknar vanlig förkylning därtill får alla flesta flera svåra hostanfall. Vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för barn och ungdomar men inte vuxna.

INFLUENSA

Influensa kan bli en allvarlig infektionssjukdom i luftvägarna med feber. Sjukdomen sprids framförallt via smittan aerosol, smitta via kontakt eller smitta via dropp. Vaccinet rekommenderas att tas årligen till alla personer som är över 65 år gamla, gravida kvinnor efter graviditetsvecka 16 samt till vuxna och barn med som har en del av grundsjukdomar eller andra kroniska tillstånd.

JAPANSK ENCEFALIT

Japansk encefalit är en mycket allvarlig virussjukdom med hög dödlighet. Sjukdomen sprids via myggor. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.

STELKRAMP

Stelkramp är en sjukdom som orsakas av en bakterie som är vanlig i jord. I det nationella barnvaccinationsprogrammet ingår en så kallad kombinationsvaccin mot stelkramp.

GULA FEBERN

Gula febern är en farlig och akut virussjukdom som sprids via myggor. Sjukdomsgruppen tillhör ”hemorragiska febrar” och har en hög dödlighet. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.

KOLERA

Kolera är en allvarlig bakteriesjukdom som angriper tarmarna och kan ge svår diarré. Bakterien utsöndras med avföring och sprids via förorenat dricksvatten. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.

MALARIA

Malaria är en allvarlig febersjukdom som många gånger kan vara livshotande. Sjukdomen orsakas av sådana encelliga parasiter, även kallat protozoer och sprids av myggor. Om man får Malaria kan sjukdomen förhindras genom att inta läkemedel mot malaria.

POLIO

Polio är en mycket smittsam virussjukdom som kan ge upphov till hjärnhinneinflammation och till och med allvarlig kronisk förlamning. Vaccinet ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

FÄSTINGBUREN HJÄRNINFLAMMATION

TBE (Tick Borne Encephalitis), eller fästingburen hjärninflammation, är en virussjukdom som sprids av fästingar.

TUBERKULOS

Tuberkulos (BCG) är en globalt utbredd infektionssjukdom. Sjukdomen orsakas av bakterier och är ofta dödlig. Vaccination mot sjukdomen rekommenderas till alla som befinner sig i riskgrupper. Förslag ligger om att det ska ingå i ett särskilt program.

RABIES

Rabies är en virussjukdom som drabbar det centrala nervsystemet och leder till hjärninflammation och dödlighet. Rabies överförs via saliven från smittade djur, genom ett bett eller bara slickning. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.

VATTKOPPOR

Vattkoppor är en barnsjukdom orsakad av ett virus. Hos ungdomar och vuxna är symtomen nästan alltid mer uttalade. Symptomen är hög feber, samt prickar som övergår i blåsor och utslag som först visas på bålen och därefter i ansikte och slutligen på armar och ben.

TYFOIDFEBER

Tyfoidfeber är en mycket allvarlig bakterieinfektion som kan spridas via förorenad kost så som mat och dryck. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök