Så ansöker du om samordningsnummer – läs viktig information här

info@utrikesgruppen.se

Ett samordningsnummer är en tillfällig beteckning på en persons identitet som inte är eller har varit folkbokförd i Sverige. Ett samordningsnummer finns till för personer som behöver ha kontakt med svenska myndigheter och övriga delar av samhället. Exempelvis används samordningsnummer för att lättare kunna arbete, öppna bankkonto och skola med mera. Det är Skatteverket som beslutar och delar ut ett samordningsnummer.

Du som ska bo, leva och arbeta i Sverige men för tillfället inte uppfyller kraven för att kunna bli folkbokförd, kan istället ansöka om ett samordningsnummer. Om du senare uppfyller kraven på att registreras i den svenska folkbokföringen kommer samordningsnumret att ersättas av ett vanligt personnummer.

Du kan tilldelas samordningsnummer av flera olika skäl. Vanligtvis begär en myndighet ett samordningsnummer åt dig för att kunna upprätthålla kontakt och processer med dig. Du har dock möjlighet att själv ansöka om ett samordningsnummer.

Ansök om ett samordningsnummer här.

Vanliga orsaker till att tilldelas ett samordningsnummer
  • för att arbeta som anställd i Sverige
  • för att bedriva näringsverksamhet i Sverige
  • efter begäran från en myndighet
  • för att studera i Sverige
  • genom egen ansökan

Samordningsnummer – tio siffror

Ett samordningsnummer innehåller tio siffror likt ett vanligt personnummer i Sverige. De första sex siffrorna är personens födelsetid, det vill säga: år månad och dag. Födelsedagen får ett annat antal då den ska plussas på med talet 60.

De sista fyra siffrorna börjar med tre första siffrorna som är ett individnummer. Om numret är udda är det en man det avser. Om numret är jämnt är det ett kvinna det avser. Sista siffran är en kontroll siffra och beräknas på exakt samma sätt som ett personnummer.

Styrkt samordningsnummer och ostyrkt samordningsnummer

En person som har tilldelats ett styrkt samordningsnummer har av Skatteverket eller annan myndighet i Sverige fått sin identitet fastställd.

En person som har tilldelats ett ostyrkt samordningsnummer har av Skatteverket eller annan myndighet inte kunnat få sin identitet fastställd.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök