Så registrerar du utländsk vigsel i Sverige

info@utrikesgruppen.se

Här finns information om hur du registrerar utländsk vigsel i Sverige.

Du ska vända dig till Skatteverket med en vidimerad kopia på vigselhandlingen (äktenskapscertifikatet). Om du har gift dig med en person som aldrig har varit folkbokförd i Sverige måste du inkomma med en kopia på din frus/mans pass som du ska lämna till Skatteverket. Det sker en bedömning av Skatteverket om vigseln är äkta och om den är det så registreras giftermålet i den svenska folkbokföringen.

Om du har gift dig inför en svensk myndighet utomlands ska du vända dig till en svensk ambassad, svensk konsulat eller till svenska kyrkan. Om du planerar att gifta dig utomlands inför en svensk myndighet bör du komma ihåg att antigen du eller den person du ska gifta dig med måste vara svensk medborgare.

Kom ihåg att ta med hindersprövningen och vigselintyget som du beställer från Skatteverket.

 • Registrera äktenskap i Sverige
 • Registrera giftermål från utlandet
 • Registrera utländsk äktenskap i Sverige
 • Skatteverket registrera äktenskap utomlands
 • Registrera utländskt äktenskap i Sverige
 • Gift utomlands registrera Sverige
 • Vigselbevis kopia
 • Registrera vigsel
 • Registrera äktenskap som ingåtts utomlands
 • Vigsel registrering

Om du ska eller har gift dig inför en utländsk myndighet ska du först kontakta den utländska myndigheten för att ta reda på vilka dokument du behöver inför vigseln i landet. Kom ihåg att du behöver kontrollera med Skatteverket om de utländska dokumenten behöver en stämpel av en handläggare från Skatteverket.

Om du redan har gift dig utomlands och ska registrera vigseln i Sverige gör du så här:

 1. Ta en kopia på vigselbeviset (äktenskapscertifikatet) som ska vidimeras
 2. Ta en kopia på din frus/mans pass
 3. Lämna in eller posta handlingarna till Skatteverket

Skatteverket godkänner sedan vigseln om de bedömer den som äkta.

Skatteverket kommer att behålla dokumenten du skickar in. Du kan välja att skicka in originalet eller en kopia på originalet. Kom ihåg att behålla antingen originalet eller vidimerad kopia till dig själv inför framtida ärendet.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök