Så skaffar du en fullmakt online på spanska

Skapa föräldramedgivande som gäller för barn som reser med en av vårdnadshavarna, annan person eller ensam.

info@utrikesgruppen.se

Beställ en fullmakt i det spanska språket.
Utrikesgruppen erbjuder enkel fullmaktshantering online på spanska för alla ändamål. Fullmakten utfärdas i det spanska språket och du skaffar handlingen smidigt med din mobiltelefon eller framför datorn. Här följer viktig information om fullmakt på spanska.

Många svenskar reser till Spanien och en hel del bor även i landet. Någon gång kommer man i kontakt med ett ärende där man själv inte kan närvara och då krävs oftast en fullmakt. I Spanien krävs det vanligtvis att fullmakten är utfärdat i det spanska språket. –

En fullmakt är ett juridiskt dokument som ger en person, kallad ombud eller representant, befogenhet att agera på vägnar av en annan person, i olika juridiska eller ekonomiska ärenden. Dessa ärenden kan inkludera köp eller försäljning av fastigheter, förvaltning av bankkonton, undertecknande av kontrakt och mycket mer.

Identifiera ditt behov

Innan du skaffar en fullmakt på spanska online är det viktigt att klargöra varför du behöver en. Detta kan inkludera köp eller försäljning av fastighet, hantering av ekonomiska angelägenheter utomlands eller att säkerställa att någon du litar på kan fatta medicinska beslut om du blir oförmögen att göra det själv.

När du har identifierat ditt behov förbereder du nödvändig information som du fyller i online. Det innefattar identiteten och adressuppgifter för fullmaktsgivaren, fullmaktstagaren samt två vittnen som ska bevittna underskrifterna.

Formaliteterna på spanska

När du har följt allt steg online och fyllt i informationen som krävs kommer din fullmakt att framställas på spanska. Du kommer att behöva skriva manuellt vad fullmakten ska användas till. Denna del översätts av Utrikesgruppen av professionella översättare i det spanska språket.

Att skaffa fullmakt online på spanska är ett praktiskt och effektivt sätt att hantera juridiska ärenden i Spanien eller med spansktalande parter.

  1. DU SKAFFAR FULLMAKT PÅ SPANSKA HÄR

Om du inte har en fullmakt på spanska

Tänk på att dokumentationen bör vara på spanska i Spanien, eftersom detta är det officiella språket som används i de flesta juridiska processer i landet. Du kan behöva översätta dokumentationen om den inte redan är på spanska.

info@utrikesgruppen.se

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök