Så skyddar du dig mot kolera inför din utlandsresa – viktigt

info@utrikesgruppen.se

Superviktigt att vara väl förbered innan avresa till andra länder
Här finns information om kolera samt vaccination mot sjukdomen. Bakterien upptäcktes på 1880-talet och orsaken till koleran var länge okänd. Nu vet man att sjukdomens härjningar sprids genom dålig hygien via bland annat vatten som förorenats med avlopsvatten.

Kolera är en allvarlig tarmsjukdom som orsakas av bakterier som kommer från gift, koleratoxin vilket ger en sjuk person kraftiga diarréer. Från att du blir smittat till att du blir sjuk tar ungefär två till tre dygn. Olika inkubationstider kan variera beroende på person.

Om du insjuknar i kolera ges en behandling genom tillförsel av salt och vätska. Det ska förhindra att du blir allvarligt sjuk och torkar ut. Om du är med om ett svårt fall kan det krävas antibiotikabehandling. Om behandling inte utförs ökar risken för dödlighet.

Det vanligaste vaccinet för kolera är Dukoral och ska intas oralt. Vaccinet tar du minst en vecka innan din utlandsresa. Vaccinet intas i två doser med en veckas mellanrum. För starkare skydd rekommenderas en påfyllnadsdos inom två år för vuxna och barn över sex år. Vaccinet stärker immunförsvaret i tarmen genom stimulation.

När behövs koleravaccin?

Vaccination mot kolera rekommenderas i samtliga fall där sjukdomen i andra länder är vanlig. Speciell rekommendation ges till personer som ska vistas i landet under en längre tid. Om du ibland äter under enklare förhållanden är det bra att inta vaccinet.

Vaccinet är drickbart och skyddar till viss del även mot den så kallade turistdiarrén.

Hur mår man efter vaccinationen?

I ovanliga fall kan vaccination ge utslag i form av diarré, gaser och ont i magen. Besvären går över efter några dagar.

Var kan jag vaccinera mig?

Du kan vaccinera dig mot kolera i ditt närområde. Sök efter valfri klinik. Kostnader för vaccinet betalar du oftast på plats hos klinik. Kontrollera om kliniken har Drop-in, detta är vanligt och ger dig möjlighet att bara åka in på bästa tid.

Har du hört talas om Kolerakyrkogården i Stockholm?

Precis innan Skanstull nära Gullmarsplans tunnelbana station längs mot Hammarby ligger en gammal kyrkogård som heter Kolerakyrkogården. Här begravdes många offer från Stockholms båda koleraepidemier 1834 och 1853 – därav har kyrkogården fått sitt namn.

Numera är Kolerakyrkogården en park och det är i princip omöjligt att se att det en gång i tiden låg en kyrkogård här.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök