Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

Tjänster

Säkring av gravsten – räta gravsten, lutande gravsten, förankra gravsten, riktning gravsten, rättning gravsten

Foto: gravskotsel.net

Om en gravsten lutar, är sne eller på något annat sätt inte längre står stabilt är det viktigt att du rättar till gravstenen så att den inte utgör en säkerhetsrisk på gravplatsen. I värsta fall kan någon skada sig om gravstenen står fel. En gravstenssäkring beställer du av Gravskötsel & omvårdnad här. Utförandet sker i alla delar av Sverige.

En gravsten måste vara säker. En farlig gravsten är när den lutar mer än vad som är tillåtet med beaktande till gravstenens storlek. En gravsten som utgör en säkerhetsrisk kommer att läggas ned direkt tills att ansvarig gravrättsinnehavare åtgärdar felet.

En gravrättsinnehavare måste åtgärda gravstenen så att den ska vara monterad på ett säkert och värdigt sätt enligt Begravningslagen. Regler och lagar finns till för att kunna upprätthålla säkerheten men också värdigheten på begravningsplatserna.

Gravstenssäkring regler

För att kunna garantera att gravstenen är säker ska en rättning av gravstenen ske enligt villkoren i Centrala gravvårdskommitténs skrift för Montering och provning av gravvårdar. Föreskrifterna finns för att begravningsplatser ska vara en säker miljö för de som besöker platsen men också för personal som arbetar i kyrkogårdarna.

Framför allt ska det inte finnas en vältrisk för gravstenen. Det är därför viktigt att räta upp gravstenen på ett säkert sätt enligt föreskrifter. Är du gravrättsinnehavare kan du kontakta Gravskötsel & omvårdnad för mer information.

När man säkrar en gravsten är det viktigt att tänka på att stenen sedan ska klara ett tryck på minst 35 kg. Det finns utvecklade vågar som kontrollerar trycket. Om stenen inte klarar trycket kan den återigen läggas ned av säkerhetsskäl.

Säkra gravstenen själv? Ett precisionsarbete

Det är riskabelt att utföra en rättning / säkring av gravsten själv. Normala gravstenar väger mellan 150 kg och 400 kg. Om du lyfter fel kan du både skada dig själv och stenen kan gå sönder. Det är därför bättre att kontakta ett bolag som kan utföra arbetet enligt föreskrifter från Centrala Gravvårdskommitén och som använder speciella verktyg.

En säkring av gravsten kan gå till på olika sätt beroende på vilken sten som ska säkras och om något har gått sönder. Det vanliga är att man först gräver upp gravstenen och säkrar stenen med dubbar som ska borras. Därefter fyller man gropen som grävts runt stenen. Lyftkranar används.

Det finns även andra metoder så som att man lyfter stenen med en kranlyft för att sedan med precision sätta tillbaka stenen så att den står stabilt och rakt.

Kostnad för att säkra gravsten

En säkring av gravsten kostar från 3400 :- beroende på hur stor stenen är. Vanliga stenar är billigare är säkra.

Beställ rättning / säkring av gravsten från Gravskötsel & omvårdnad här.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Vår webbshop

Besök vår webbshop för att inhandla våra produkter vi har i vårt lager 

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider