Semesteransökan I PDF-mall – Så gör du!

För dig som ska åka på semester. Ansök i god tid hos din arbetsgivare.

Gå direkt till ansökan om semester genom att klicka här.

Här nedan följer viktig information om hur du går tillväga för att i god tid till din semester ansökan om semesterledighet samt vilka lagar och regler som gäller.

Du som arbetstagare har enligt svensk lag rätt till semesterledighet men tänk på att det ALLTID är din arbetsgivare som behöver godkänna din semester och det är därför viktigt att du också ansöker i god tid hos din arbetsgivare för din tänkta semester. Som ovan nämn klickar du dig vidare här för att ansöka om semester.

Den svenska semesterlagen ger alla anställda rätt till fem veckors semester per semesterår. Av dessa har du som anställd rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni – augusti. Ditt anställningsavtal kan också ange att du har rätt till ytterligare semesterdagar.

Hur du får betald semester?

För att enligt lagen kunna få betald semester måste du ha tjänat in den. Det gör du året innan det år du tar semester. Intjänandeår är det år du tjänar in semesterlön för att få betald semester, medan semesterår är det år du tar ut semestern. Både intjänandeår och semesterår räknas från 1 april till och med 31 mars. Intjänandeåret ligger före semesteråret.

Om du varit anställd ett helt intjänandeår har du tjänat in full semesterlön och har rätt till 25 betalda semesterdagar oavsett din ålder eller din anställningsform. I vissa kollektivavtal kan det vara avtalat om fler semesterdagar. Kontrollera gärna vad som står i ditt eget kollektivavtal. Om du varit anställd under delar av intjänandeåret, så har du inte fullt ut tjänat in rätten till betald semester. Om det skulle vara så, till exempel för att du är nyanställd, har du ändå rätt till ledigheten, så kallad obetald semester.

Om du nyanställs mellan 1 april och 31 augusti, så har du rätt till 25 obetalda semesterdagar innevarande semesterår. Om du nyanställs mellan 1 september och 31 mars så har du rätt till 5 obetalda semesterdagar under den tid som återstår av semesteråret, det vill säga till och med 31 mars. Nästföljande semesterår, som inleds 1 april, kommer du att få 25 nya semesterdagar som är helt eller delvis är betalda beroende på hur många dagar du varit anställd under intjänandeåret. Vissa arbetsgivare erbjuder dig som nyanställd betald semester även om du inte hunnit tjäna in den, så kallad förskottssemester.

Ansök om semester här.

Hur långt i förväg ska man ansöka om semester?

Du har rätt att senast två månader före få besked om semestern beviljas. Det gäller både huvudsemester och annan semester, som till exempel den femte semesterveckan eller enstaka semesterdagar. Ansök om semester här.

När måste arbetsgivaren meddela om semester?

Semesterlagen och de flesta kollektivavtal säger att alla har rätt till en ledighetsperiod om minst fyra veckor under perioden juni-augusti. Arbetsgivaren ska ge besked om när du ska ta ut semester i god tid innan sommaren. För övrig tid på året finns det egentligen inga regler om semesteruttag. Ansök om semester här.

Har man rätt att ta ut semester när man vill?

En arbetsgivare har rätt att neka dig semester så länge arbetsgivaren följer huvudregeln och ger dig ledigt i minst fyra sammanhängande veckor under sommaren. Om du och din arbetsgivare inte kan komma överens om när du får ta ut semester har arbetsgivaren det sista ordet. Ansök om semester här.

Kan man bli nekad semester?

Om arbetsgivaren och den anställde inte är överens är det arbetsgivaren som bestämmer förläggningen även av semestern. Det innebär också att arbetsgivaren har rätt att neka en anställd semester. Om den önskade ledigheten inte passar för arbetsgivaren behöver man inte bevilja ledigheten. Ansök om semester här.

Kan arbetsgivaren dra in beviljad semester?

Har arbetsgivaren rätt att återkalla eller avbryta semester? (Uppdaterad: 29 juni 2021) För att arbetsgivaren ska kunna återkalla beslut om beviljad men inte påbörjad semester så krävs att arbetsgivaren och arbetstagaren är överens om detta, eller att arbetsgivaren har fog att ändra förläggningen. Ansök om semester här.

Kan man bli beordrad att jobba på sin semester?

Arbetsgivaren kan beordra en arbetstagare att avbryta sin semester för att komma in och arbeta. För att göra det måste dock arbetsgivaren ha tungt vägande skäl (inte utan fog). Ansök om semester här.

Kan arbetsgivaren kräva att man tar ut semester?

Nej, din arbetsgivare kan inte tvinga dig att ta ut semester eller obetald ledighet, även om det tillfälligt saknas arbetsuppgifter. Arbetsgivaren kan ha rätt att beordra dig att arbeta hemifrån eller att arbetsbefria dig med lön. Ansök om semester här.

Svar på ledighetsansökan

Bara om det finns särskilda skäl får arbetsgivaren ge besked senare än två månader före ledighetens början, dock om möjligt senast en månad före ledighetens början. Om du vill ta ut kortare ledighet, exempelvis enstaka semesterdagar, inom en snar framtid får du prata med din arbetsgivare och komma överens om det. Ansök om semester här.

Ansöka om ledighet från jobbet

Ansök alltid i god tid för gällande semester för att vara säker på att du kan planera din semester på bästa möjliga sätt. Ansök om semester här.

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

En tjänst från UG.se

Gör en destinationskoll här

Kontrollera att du uppfyller alla officiella inreseregler till ett land. Det är på ditt ansvar att ha koll på vilka regler som gäller för att du ska få resa.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier