Skadat bagage – så får du rätt kompensation

info@utrikesgruppen.se

Viktig att dokumentera skadan hos tredje part.

Här kan du läsa information om skadat bagage, att du bör anmäla skadan till tredje part och vad som generellt gäller.

När du har fått ditt bagage skadat är det viktigt att du anmäler skadan till en skadeförvaltare (tredje parten) och till flygbolaget. Skadeförvaltaren utfärdar en skaderapport/skadeintyg till dig som en försäkran på att din skadeanmälan gällande bagage inte bara har nått flygbolag. En sådan skaderapport ger dig en extra trygghet.

En skadeförvaltarens roll är att objektivt observera och dokumentera skador eller händelser utan att vara partisk eller påverkad av någon sida.

Kompenserar flygbolag för alla skador?

Nej, flygbolag kompenserar inte för alla skador. Detta beror på att bevisbördan ligger på dig och att flygbolag helst inte betalar ut kompensation så lättvindigt. Det är därför viktigt att du dokumenterar skadorna så väl som möjligt för att öka din chans att få pengar för skadorna som uppkommit. Ett viktigt steg i detta är att anmäla skadan till tredje part som dokumenterar skadorna i enlighet med lagar och regler.

Genom att anmäla skadan till en oberoende part ökar tillförlitligheten i skadedokumentationen och rapporten. Det minskar risken för att flygbolagen ska betala ut felaktiga belopp eller att försöka dölja skador.

Anmäl skadan till ditt flygbolag

Om ditt flygbolag har skadat ditt bagage är det också flygbolag som ska betala ut pengar för att kompensera för skadorna. Du anmäler skadorna på ditt bagage på respektive flygbolags webbplats. Här länkar vi till några av flygbolagen.

Tänk på att det är flygbolagens bagageservice som bedömer skadan. För dig som resenär kan det innebära att flygbolaget bedömer din skada som mindre än vad du själv anser. Det är därför viktigt att du upprättar en tredjeparts anmälan. Du kan kontakta Utrikesgruppen om du behöver hjälp med detta.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök