Skadeanmälan – glöm inte att skriva ett skadeintyg

info@utrikesgruppen.se

När du skickar in en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag är det också viktigt att du skapar ett skadeintyg. Detta skadeintyg utfärdas av en tredje part och fungerar som ett skydd under processen för din försäkringshandläggning.

Försäkringsbolag går noggrant igenom skadeanmälningar innan de betalar ut någon form av kompensation. Dessa granskningar görs bland att för att säkerställa att skadan verkligen ska täckas av försäkringsbolaget.

Många försäkringsbolag kan begära ytterligare information från försäkringstagaren för att kunna fastställa vilka belopp som ska betalas ut.

I samband med din skadeanmälan

Det finns många otydliga krav på vad som du kan få ersättning för det är därför av stor vikt att du dokumenterar din skada eller besvär noggrant, oavsett om det är en personskada eller materiell skada.

Genom att använda ett skadeintyg för att dokumentera dina skador minimerar du risken för felaktiga utbetalningar eller felhantering av ditt ärende.

Skadeintyg

Du får ditt skadeintyg efter att du har lämnat uppgifter om din skade som sker på heder och samvete. I skadeintyget dokumenterar du alla skador och besvär som du kan begära ersättning för. Detta intyg kan sedan använda för att tillhandahålla ytterligare information till ditt försäkringsbolag.

Skadeintyget kan också användas för din arbetsgivare eller andra parter som begär det.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök