Skicka urna och aska utomlands

info@utrikesgruppen.se

Ska du skicka en urna till ett annat land? Här går vi igenom hur det fungerar och hur du går tillväga.

Det är rätt så enkelt att skicka en urna med aska utomlands. Vad du behöver tänka på är att askan efter avliden får enligt 5 Kap 15 § begravningslagen endast lämnas ut om det finns betryggande säkerhet för att den kommer att hanteras på ett pietetsfullt sätt.

Du kan skicka askurna utomlands med Postnord om askan har lämnats ut till dig efter kremeringen. Du måste bekosta transporten själv. Avgiften är olika beroende på vikt och till vilket land du ska skicka urnan eller askan till.

Ibland kan man vilja transportera en urna med aska utomlands för att kunna gravsätta en person.

Ibland kan människor behöva förvara urnan med aska i väntan på gravsättningen, ceremoni eller transport till ett annat land. Kom ihåg att du då inte får förvara askan hemma. Askan måste enligt lag förvaras hos krematoriet, hos Svenska kyrkan eller kommunen om det gäller Stockholm och Tranås.

Hur får du tillstånd att skicka urnan med aska?

Kontakta alltid Länsstyrelsen som handlägger ärenden för att sprida och ta med askan till annan plats för gravsättning. Du kan läsa mer information från Länsstyrelsen här.

Transportera askurna personligen

Om du känner dig osäker och inte vill skicka urnan med Posten. Exempelvis risk för slarv med posten på destinationen kan du anlita personligt ombud som levererar askan till det landet du vill. Sådan transport kan ske med bil och flyg eller annat fordon.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök