Skilsmässa utländskt äktenskap

info@utrikesgruppen.se

Så registrerar du en utländsk skilsmässa i Sverige
Du som har skiljt dig utomlands ska registrera skilsmässa i Sverige. Vill du skilja dig och har gift dig utomlands måste du vända dig till en domstol för att kunna få skilsmässodomen. Du som redan har skiljt dig utomlands laddar enkelt upp skilsmässodomen för att registrera skilsmässan i Sverige.

Här finns information om skilsmässa utländskt äktenskap. När du redan har skilt utomlands ska du även registrera skilsmässan i Sverige. Skilsmässan registreras i folkbokföringsregistret och det är Skatteverket som handlägger hela processen. Du kan registrera skilsmässan online genom att ladda upp skilsmässodomen du har fått av domstol i landet du skiljt dig.

Du kan registrera skilsmässan i Sverige genom att använda Utrikesgruppens tjänst för registrering av upplösta äktenskap. Utrikesgruppen skickar samtliga handlingar till Skatteverket som handlägger hela processen. För att skilsmässan ska bli korrekt registrerad ska den alltid registreras i folkbokföringsregistret. Här registrerar du skilsmässa, vars äktenskap du har ingått utomlands.

Så gör du för att registrera skilsmässan i Sverige
  • Använd webbformuläret här för att registrera utländsk skilsmässa i Sverige
  • Ladda upp skilsmässodomen som vidimerad kopia
  • Ladda upp kopia på din id-handling
  • Ladda upp ett dokument där du skriver dina personuppgifter och aktuell adress

Vad är vidimerad kopia – så vidimerar en utomstående person

När du laddar upp skilsmässodomen som kopia ska en utomstående person skriva på kopian av skilsmässodomen att det är en vidimerad kopia.

Personen som vidimerar kopian ska skriva:

  • Jag intygar att kopian av skilsmässodomen stämmer överens med originalet
  • Personen ska skriva sin namnteckning på kopian
  • Namnförtydligande ska antecknas
  • Telefonnummer inklusive landsnummer ska antecknas
  • Adress till personen som vidimerar ska antecknas

Länkar

> Informationsartikel om att registrera utländsk skilsmässa i Sverige

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök