Skogsförvaltning – fullständig information om vad du behöver

info@utrikesgruppen.se

Läs mer om att anlita ett bolag som tar hand om din skog. Foto via Mats HagwallUnsplash
När du väljer rätt skogsförvaltare kommer du att få råd och nödvändig hjälp med att utveckla din skogsfastighet. Att äga skog är fantastiskt och speciellt men det kräver sin tid och kunskap. Låt professionella förvaltare ta hand om din skog så att den når upp till sina tillgångar och möjligheter.

Riktigt duktiga skogsförvaltare ska göra ditt ägande enkelt men framförallt helt bekymmersfritt. Du investerar i skog och en förvaltare gör sedan både skogen och skogsägaren rikare. Det ska vara lönsamt att äga skog. Beroende på vad du har för intressen och vilka förutsättningar skogen har kan du få rådgivning om hur ditt ägande ska förvaltas på bästa sätt.

Skogsförvaltarna visar möjligheterna och levererar detaljplan för skogen. Det kanske finns avverkningsmogen skog som du kan sälja. Många skogsägare säljer sitt virke till stabila priser. Det kanske finns möjligheter att du upplåter mark genom en årlig arrendeavgift. Med detta kan du få en stabil extra inkomst – helt passivt.

Skogsförvaltning gör det möjligt

Det är alltid viktig med en god skogsskötsel så att skogen får möjlighet att utvecklas. Men en dålig skötsel riskerar skogen att tappa värde och naturtillgångar. Det är svårt att sköta om en skog helt själv, det är därför förvaltning finns. Oavsett om du reser mycket eller arbetar får du rätt underhållning.

Låt skogsförvaltare ge dig förslag, som du sedan bestämmer om det ska förverkligas. Du får underlag och kan i lugn och ro se fördelarna med din skog i samarbete med duktiga skogsförvaltare.

Skogsskötsel

Som med allt i livet är det viktigt att hålla saker och ting i vårdat skick. Det gäller även skog. Idag blir allt fler ägare till skog. Det har blivit populärare eftersom att skog inte går ner i värde. Du får en skräddarsydd skötseln av din skog som sedan utförs av duktiga utförare.

Några tjänster som levereras genom skogsförvaltning
 • Sälja virke
 • Skogsskötsel
 • Föryngringsavverkning
 • Plantering
 • Röjning
 • Gallring
 • Certifiering
 • Miljö och naturvård
 • Skogsskador
 • Skogsbränsle
 • Skogsbruksplan
 • Skogsbilvägar
 • Produkter från skogen
 • Ekonomi och juridik
 • Granbarkborre
 • Skog och framtid

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök