Smarta städer i världen – se topplistan

info@utrikesgruppen.se

Vad är smarta städer?
En smart stad har effektiva funktioner som används för att förbättra livskvalitet för människor som bor i staden. Med bland annat moderna informations- och kommunikationstekniker, säkerhet, trygghet ska platsen vara rofylld att leva och bo i. Många länder planerar att bygga smart och leva effektivt.

Smarta städer är hållbara städer, som utnyttjar dagens och framtidens digitalisering för att göra livet mycket bättre för invånarna. Vägen till att göra städer till smarta och uppkopplade städer går genom bland annat teknisk innovation och smarta byggnadsstandarder. Ur alla perspektiv ska en smart stad ta hänsyn tjänster och konkurrenskraft samtidigt som hänsyn tas till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

När befolkningen ökar ska en smart stad se till att framkomligheten inte störs av att staden växer. Det innebär att man ska planera och styra trafiken på ett effektivt sätt. För detta krävs att man planerar inför framtiden och samtidigt bidrar till den uppkopplade staden – exempelvis genom realtidsdata. I vanliga städer är trafikutrymmet ofta begränsat och framkomligheten försämras, både för gående och fordon. Smarta städer vill alltid se ett effektivt flöde av trafiken som aldrig störs och en ökad framkomlighet för kollektivtrafiken.

En del städer har siktar på driftsäker belysning som är uppkopplad. Målet är att anläggningar ska dra mindre el och att dessa inte ska kräva lika mycket i underhåll. Men samtidigt ska uppkopplad belysning vara en trygg plats för exempelvis promenader – oavsett tid på dygnet.

Smarta städers plattformar måste utformas smart

Nya städer behöver utveckla system som ska hjälpa invånarna att effektivisera resurserna som finns och optimera stadens flöde. Stadens plattformar måste utformas smart och tekniken användas så att städer bygger upp ett inkluderande samhälle. Viss teknik går i rasande fart framåt och risken är stor att medborgare lämnas i ett digitalt utanförskap. Det är därför viktigt att smarta städer är smarta, både som nedkopplade och uppkopplade.

Smarta städer i världen

Det är svårt att riktigt säga vilken stad som är smartas i världen. FN förutspår att 70 % av världens befolkning kommer att bo i städer och stadsområden år 2050, vilket innebär att utsläppen och energianvändningen kommer att fortsätta att öka för varje år som går. Behovet av smartare stadstransportnät, miljövänliga vattenavfallsanläggningar och byggnader med hög energieffektivitet är avgörande än någonsin. Det är här program och initiativ för smarta städer kommer in.

Smarta städer i världen som anses forma sig med utvecklingen enligt Smart City Index, IMD är:

  1. Singapore
  2. Zürich
  3. Oslo
  4. Taipei
  5. Lausanne
  6. Helsingfors
  7. Köpenhamn
  8. Geneve
  9. Auckland
  10. Bilbao

Stockholm hittar vi på 25:e plats. Hela tre städer i topp 10 listan finns i Schweiz.

Information PDF nedladdningsbara

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök