Stoicism – djupt inflytande på entreprenörskap och västerländskt tänkande

Stoicismen är den mycket speciella filosofiska inriktningen som gör sig ständigt påmind med sin träffande logik. Dagens moderna människor fortsätter hämta inspiration från tankegångarna som flödade från 300 år f.Kr. Låt oss blicka lite närmare på filosofins grundpelare och dess ideal. Stoiska influenser är ofta populära bland entreprenörer.

Den ledande filosofin i det romerska riket lärde ut att vi inte kan kontrollera allt, men att vi alltid kan styra vårt tankesätt och därmed bemästra över hur vi reagerar på olika situationer. Det skulle göra varje människa god och ge ett lyckligare liv.

En stark egenskap är att en stoisk person vill tänka själv utan yttre påverkan. De lugna stoikerna bemästrade mod, rättvisa, självkontroll och visdom. Genom att kontrollera starka känslor som bland annat: avund, fruktan, upprördhet och lust. Och om en människa är nöjd med allt som händer på en rationell grund utan särintressen, kan vi leva i harmoni, enligt stoicismen. Det krävs dock mycket av dig som person för att efterleva alla dessa kraftfulla principer.

Stoicismen hade tre huvudledare som du kan läsa mer om: Marcus Aurelius, som skrev om återhållsamhet, medkänsla och ödmjukhet; Epiktetos som övervann slaveriets fasor för att fortsätta att grunda sin egen skola; och Seneca, som, inför ett krav på sitt självmord från sin kejsare Nero, bara tänkte på att trösta sin fru och sina vänner.

Stoicism är idealiskt för den internationella entreprenören

Fråga en entreprenör om personens utmaningar, beslutsfattande, prioriteringar, att förbli positiv, bibehålla lugnet. Listan på essentiella handlingssätt alla stora entreprenörer förhåller sig till kan göras riktigt lång. Att vara entreprenör är ingen enkel uppgift därför behövs ofta ett ramverk.

Som entreprenör måste du vara orubblig, stark och ha kontroll över dig själv genom att följa en logik. Ditt missnöje får inte förvandlas till impulsiva reflexer. Vi kan inte kontrollera alla faktorer som kan påverka våra företag, men vi kan bläddra i några böcker från stoicismens och kontrollera våra egna handlingar och reaktioner.

Låna lärdomar

Genom stoicismen kan du hitta tankefrihet som är riktigt viktigt i ett entreprenörskap. Sök inspiration och bli mästare över dina känslor. Istället för att slarva med din egen tid kan du använda din tid på bästa sätt. Fokusera på medvetenhet, kreativitet och undvik att döma. Ta ditt entreprenörskap till högre nivåer. Som Marcus Aurelius sa: ”De saker du tänker på bestämmer kvaliteten på ditt sinne.”

Stoiska principerna har haft ett djupt inflytande på västerländskt tänkande, och jämfört med andra filosofiska läror kan du plocka delar av stoicismen och göra det praktiskt och okomplicerat för just dig. Med det i åtanke tror vi att det finns många användbara stoiska influenser som du kommer att finna användbara för att starta och upprätthålla ett framgångsrikt företag.

Så tar du reda på mer om stoicism

Vi presenterar tre mycket speciella böcker. De är skrivna av kända stoiker: Marcus Aurelius, Seneca och Epiktetos.

Självbetraktelser – Författare: Marcus Aurelius

Under krig och belägringen av Aquileia, började den romerske kejsaren Marcus Aurelius skriva ned sina tankar. Resultatet blev denna klassiska samling eftertanke om hur man finner inre styrka och därmed ett sätt att förhålla sig till världen, både utom och inom en själv. Marcus Aurelius texter har inspirerat människor världen över i livets alla olika skeden. Detta verk är ett av de allra främsta inom västerländsk litteratur.

Länk till boken.
Köp som kartonnage här:
Köp som e-bok här.

Om livets korthet – Författare: Seneca

Seneca presenterar moraliska frågeställningar och utgick ofta från vardagslivets situationer. Han ville ge konkreta och praktiska levnadsråd. Men naturen, menar Seneca, ger människan tillräckligt med tid för att göra vad som är väsentligt, och var och en måste fördela den klokt. Annars kan hon dö utan att någonsin ha levat. Under en kort period var han kejsaren Neros lärare, men misstänktes för konspiration och tvingades begå självmord år 65.

Länk till boken.

Handbok i livets konst – Författare: Epiktetos

Epiktetos verk är en filosofisk klassiker och är angelägen. Den visar meningsfulla tillrop från en svunnen tid till oss som lever idag. Han föddes som slav i vad som är Turkiet idag och kom i sin ungdom till Rom. Där frigavs han och öppnade han en stoisk skola som var mycket framgångsrik

Länk till boken.
Köp som häftad bok här.
Köp som e-bok här.

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

En tjänst från UG.se

Gör en destinationskoll här

Kontrollera att du uppfyller alla officiella inreseregler till ett land. Det är på ditt ansvar att ha koll på vilka regler som gäller för att du ska få resa.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier