Svaret på Colombias TECH-framgång

info@utrikesgruppen.seBesök Colombias profil

För många människor kan Colombia fortfarande verka som en osannolik plats där nya techföretag etablerar sig och växer sig globalt mycket starka. Landet har blivit en expanderande startscen för techföretag och statliga organisationer i landet är inte sena med att investera i framtiden. Det är något ”ekonomiskt” som pågår i Colombia.

Ruta N i Medellín och Innpulsa i Bogota är två statliga organisationer som anmärkningsvärt använder sina resurser till bland annat att främja entreprenörskap och har redan hjälpt till att forma hundratals startups i Colombia. Båda organisationerna stoltserar med att de vill få fram det bästa ur sina medborgare, dess talang och bland annat stimulera arbete mellan den offentliga och privata sektorn.

För de som har koll på tech-världen är det ingen nyhet att Colombia blinkar fint på världsradarn. Många förutspår att 2020 kommer bli det året då colombianska startups accelererar enormt i talang. Man är överens om att 2020 kommer att bli ytterligare ett enormt år för utvecklingen av den colombianska startup-scenen för techbolag.

Förklaringarna till Colombias positiva utveckling är flera. Många nya entreprenörer i landet har insett att möjligheterna till att förverkliga sina idéer inte är så långt borta. Just nu är det inte bara entreprenörerna själva som vill förverkliga sin egna idéer utan även Colombia och dess organisationer som mer än gärna sträcker ut sina händer för att hjälpa till.

Ruta N och Innpulsa vill inte se att andras idéer och möjligheter går förlorade, detta  genom att ständigt främja entreprenörskap och vara till support för personer som har bra idéer. Det finns ett nytt förstklassigt samarbete i Colombia mellan statliga organisationer och entreprenörer som dessutom är ömsesidigt där båda parterna ser potentialen att tillsammans kunna få leda Colombias utveckling framåt. Dessa utrymmen som finns mellan den offentliga och privata sektorn i Colombia visar på landets stora potential när det gäller innovation och ekonomisk utveckling.

Vilka är Innpulsa?

Innpulsa är Colombias nationella enhet för affärsutveckling som skapades i februari 2012 för att främja entreprenörskap, innovation och produktivitet som bland annat ansvarar för affärsutvecklingen och konkurrenskraften i Colombia. Organisationen arbetar för att skapa företag i framtidens innovativa och produktiva värld där företagen ska vara källor till rikedom och välstånd för Colombia. Tillsammans med företagen vill Innpulsa att entreprenörerna når sin fulla potential och är nyckelpersonerna i Colombias ekonomiska tillväxt.

Innpulsa fungerar som en stark pelare för colombianska företag och vill vara styrkan för företagare i Colombia. Organisationen ser tech-företag som förändringsgeneratorer i landet och vill förbereda dem för en mer innovativ, välmående och produktiv ekonomi. Innpulsa räknar med att Colombia från år 2025 ska vara en av de tre mest innovativa ekonomierna och år 2032 vara en av de mest konkurrenskraftiga i Latinamerika.

Innpulsa har fått flera viktiga utmärkelser

Under 2014 valdes Innpulsa av ”Development Bank of Latin America” (CAF) som en framträdande organisation för relevansen och flexibiliteten i sin uppgift att följa och stödja företagande och innovativa företag och organisationer.

Under 2015 erkändes Innpulsa som den näst bästa lärorika upplevelsen för utvecklingen av innovations- och företagarekosystemet i Latinamerika inom ramen för ”Fifth Workshop Seminar for the Entrepreneurial Ecosystem of Latin America”, organiserat av PRODEM, IDB-MIF, Gulliver och Incubatec of the Universidad de la Frontera de Chile.

Under 2016 uppmärksammade Världsbanken att Innpulsa är en nyckel och en ledande institution i Colombias produktiva utveckling tack vare genomförandet av program för företagande, innovation och produktivitet för företag.

Vilka är Ruta N i Medellín

Organisationen ungefär arbetar på samma sätt som sin systerorganisation Innpulsa och är ett innovations- och affärscenter i Medellín. Deras syfte är att bidra till att förbättra livskvaliteten för invånarna i staden genom vetenskap, teknik och innovation där man hoppas på att förvandla Medellín till en kunskapsekonomi, där accelererande innovation för året 2021 är dess närmsta drivkraft. För att uppnå detta har organisationen fastställt tre strategiska prioriteringar: locka talanger, kapital och företag från hela världen till Medellín. Ruta N vill utveckla och stärka den innovativa och entreprenöriella affärsstrukturen samtidigt som man kan generera positiva lösningar för stadens utveckling.

Särskilda intressen från Ruta N läggs på innovationens kraft att positivt förändra livskvaliteten för människorna som bor i Medellín. Organisationen vill leda stadens ekonomiska utveckling mot intensiva aktiviteter inom vetenskap, teknik och innovation, på ett inkluderande och hållbart sätt.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök