Svea Bank oroar ambassader med misstänkt svågerpolitik (ALSO IN ENGLISH)

info@utrikesgruppen.se

Bild på en amerikansk ambassad

Svågerpolitik, är favorisering av släktingar eller vänner, i affärslivet eller politiken, utan hänsyn till meriter. Sådana favoriseringar kan ske på olika sätt. Man kan anställa sina släktingar eller vänner men man kan också skapa en hetsjakt mot företag för att konkurrera ut dem. Svea Bank misstänks för det senare – med att frysa ut företag – spärra deras bankkontot för att andra ska hinna ikapp bolaget man inte vill ha på marknaden. Allt till fördel för sina släktingar eller vänner i sin svågerpolitik.

Det är allvarliga anklagelser mot Svea Bank som också bedriver verksamheten Svea Ekonomi. Svea Bank misstänks för att inte vilja se vissa företag klättra upp oavsett hur duktiga de är. Många historier från företagare vittnar om att Svea Bank stoppar bolagen med alla medel som finns. Och i vissa fall har man också lyckats, enligt flera bolag. Om bolaget man ska stoppa inte har en vän eller släkting till någon i personalstyrkan hos Svea Bank använder Svea Bank extremt fula knep för att blockera företaget från att fortsätta göra affärer, berättar flera företagare. Det kallas svågerpolitik men det är också kartellbildning. Enligt Polisen är det olagliga metoder att använda i Sverige.

Varför misstänks Svea Bank för svågerpolitik? De flesta bolag är ärliga och använder sin kompetens för att locka till sig kunder där man kan bevisa att man är bäst. Svea Bank misstänks för att istället slå ut konkurrensen så att deras släktingar och vänner i andra branscher som intresserar Svea Banks ”svågrar” istället kan få verka på marknaden helt ensam. Deras förfaringssätt är mycket farligt för Sveriges utveckling. Om Svea Bank får fortsätta med vad de misstänks för riskerar det att urholka många branscher. Fel människor, fel kompetens och många andra fel kommer att få verka i branscher utan konkurrens. Det kommer slå hårt mot svenskar som kommer få ta del av ett utbud från människor som inte vill dem väl.

I samband med dessa allvarliga anklagelser har flera utländska ambassader fått information om Svea Bank och vad banken håller på med. Flera ambassader oroas över att Svea Bank kan vara en genomkorrupt bank. Ambassader vill se en ärlig marknad där konkurrensen ska vara fri, och inte att banker försöker slå ut företag med olagliga metoder för att kunna få verka på specifik marknad helt ensam genom bulvaner – vänner, kusiner eller familj. Det finns misstankar om att Svea Bank anställer efter en så kallad svågerstruktur. Vilket innebär att man endast tar in människor som står varandra nära – till kärnverksamheten.

Med enklare ord ser misstankarna mot Svea Bank ut så här:

1 En aktör som är vän med Svea Bank kontaktar banken och ber dem spärra tillgångarna till en konkurrent. Aktören kan vara ett annat företag eller en organisation samt även en myndighet men mycket viktigt att notera, det är Svea Banks vänner.
2 Företagskunden har nu en uppförsbacke och Svea Banks vänner kan nu lättare ta sig in i en marknad.
3 Alla företag accepterar inte detta och det är därför Svea Bank nu har fått problem.
4 Som anledning till att spärra tillgångarna uppger Svea Bank ingenting. Banken vågar inte komma med anledningar som vid senare tillfälle kan vara till deras nackdel inför en domstolsprövning.

Svågerpolitik är bland den mest utbredda korruptionsformen enligt svenska företag. Korruption krossar familjer, barn och svaga i samhället. Ekonomier rasar tillslut.

Misstankarna mot Svea Bank är skadliga för Sverige

Misstankarna mot Svea Bank skadar Sveriges rykte när utländska ambassader verksamma i Sverige misstänker att banken använder den mest utbredda korruptionsformen gentemot sina kunder och andra företag. Gentemot utländska ambassader ska ärlighet och sanningsenligt agerande vara starka pelare för ett gott samarbete. En bank som agerar oanständigt och till och med misstänks för svågerpolitik är mycket skadligt för Sverige och alla svenska företag som arbetar med utländska ambassader verksamma i Sverige.

De utländska ambassaderna har fått en varning om misstankarna som finns mot Svea Bank. Om Svea Bank försöker inleda samarbete med ambassader kan det sluta med att Svea Bank stjäl företagsidéer från ambassaderna och därtill mycket känsliga myndighetsrelaterat uppgifter om andra länder. Det är därför viktigt att inga ambassader inleder samarbete med en bank som har dessa misstankar mot sig.

Enligt alla misstankar mot Svea Bank är frågan, hur långt är Svea Bank beredda att gå för att tjäna pengar?

Utrikesgruppen arbetar för svenska intressen gentemot utländska aktörer och vill inte se att banker använder korruption, svågerpolitik eller andra former av kriminalitet för att favorisera sina egna intressen. Det är djupt skadligt.

Alla företag ska göra upp med sin svågerpolitik

Oavsett om det är Svea Bank eller andra aktörer som använder svågerpolitik i sina affärer är det dags för samtliga att göra upp med den. Den syns och hörs oavsett om ingen grips.

Information in English to embassies operating in Sweden

The foreign embassies have received a warning about the suspicions against Svea Bank. If Svea Bank tries to start cooperating with embassies, it may end up with Svea Bank stealing business ideas from the embassies and, in addition, very sensitive government-related information about other countries. It is therefore important that no embassies initiate cooperation with Svea Bank or their other companies related to Svea Bank. For example, Svea Ekonomi.

Svea Bank is also suspected of deeply controlling others’ bank accounts on behalf of other people who want to find out more about other companies and organizations. For embassies, this is very harmful.

If you have questions, write to info@utrikesgruppen.se.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök