Swedbank är en fara för svensken

info@utrikesgruppen.se

Utan förvarning och utan lagligt stöd har Swedbank spärrat bankkonton till personer verksamma i Utrikesgruppen samt bankkonton som innehas av deras familjemedlemmar i en koordinerad attack. Ett förbluffande beteende men det är inte första gången Swedbank hamnar i rättsliga problem. Det är en bank med stora och kriminella problem – speciellt utomlands. Det är också ironiskt att Utrikesgruppen nu utsätts för vad de rapporterade om förra veckan – att människor med annan penningkultur får sina bankkonton spärrade av inga skäl alls.

Det är inte ovanligt att vi i Sverige ser att politiska motståndare får sina bankkontot spärrade efter politiska påtryckningar – bara det är pinsamt. Vad vi nu ser är att Swedbank fortsätter sitt spel med att försöka låsa ute vanliga människor från delaktighet i det svenska samhället. Det är en farlig utveckling och Swedbank skjuter sig själv i foten när de avslöjas. Men det är inte konstigt att det sker. Banken har givits en tyst tillåtelse ”att göra exakt vad de vill” i namnet av ”kundkännedom”. Och då gör de, precis vad de vill. De som kan stoppa Swedbank från att begå fortsatta övergrepp mot svenskar – är bland annat Utrikesgruppen.

Rimligtvis spärrar man kontot när det finns lagligt stöd och när kontoinnehavaren har begått brott som relaterar till användningen av bankkontot. Några sådana misstankar existerar inte och kommer heller inte att göra. Det är därför extra tydligt att Swedbank har stora problem med sig själva och agerar någon form av penningbödel på egna och andras uppmaningar. Alla företag och privatperson som är ekonomisk konkurrenskraftiga, politiska eller har annan penningkultur och som inte passar in i den uppenbarliga korrupta gruppen Swedbank värnar om – riskerar att spärras från Swedbank. En sådan bank vill man själv inte förknippas med. Därför ska man inte ha konton i Swedbank men för det ska man inte låta banken få fritt spelrum. Det ska vara jobbigt att heta Swedbank.

Det här är en av anledningarna till varför Utrikesgruppen behövs. Vi behöver upplysa om problemen vi har med en svensk bank som låter sig påverkas både av svenskt men speciellt från utländskt håll. Vi kommer att agera och sätta hård press på Swedbank. Ingen svensk medborgare, oavsett var i världen personen befinner sig ska stängas ute från det svenska samhället dessutom med illvilja från banken. Swedbanks beteende får inte smittas vidare över till andra banker i Sverige. Vi har startat ett öppet ärende mot Swedbank och minsta lilla juridiska snedsteg Swedbank, inklusive anställda begår kommer vi att stämma dem inför domstol oavsett var i världen det behöver ske, säger Simon Andersson pressansvarig.

Om inte svensk lag ställer sig på svenskens sida, då vore det kanske helt märkligt om ett annat land gjorde det. Men det är vi inte främmande för att pröva i en domstol utomlands speciellt när vi täcker hela världen. Vi är även väldigt nära med att skicka ut en skarp varning till svenskar utomlands där vi kommer att be dem se över sina engagemang i Swedbank via ambassaderna, detta för deras egen ekonomiska trygghet, fortsätter Simon.

Det finns utpekad personal inom Swedbank som har varit högst delaktiga i dessa övergrepp. Jag kan inte nämna dessa personer vid namn ännu och gå in på djupet då det pågår polisiära ärenden samt har Swedsec anmälningar skickats in mot enskilda anställda hos Swedbank. Men så fort det blir offentligt har alla möjligheten att få reda på vilka personerna är. Men jag kan direkt säga att det som har hänt inte är en förlust för oss, det är redan en vinst då det visar att Utrikesgruppen verkligen behövs som en aktör som står emot landsöverskridande korruption, med åtanke att även vi – som en stabil och pålitlig aktör också utsätts för korruption, avslutar Simon.

Swedbank är ett växande problem för svensken

När det sker massnedstängningar av svenskarnas bankkonton men ingen av dessa döms för brott då förstår man att Swedbank begår allvarliga övergrepp mot svenskar och hotar samt förstör deras ekonomi. Flera ärenden visar att Swedbank verkar ha problem med utlandssvenskar oavsett vilken verksamhet dessa är aktiva i.

Är du en utlandssvensk kan det vara jobbigt för dig att bli spärrad från Swedbank medans du befinner dig långt bort från Sverige. När du är utomlands har du kanske inte möjligheten att ordna med ett nytt bankkonto i en annan svensk bank. Därför är det viktigt att du som befinner dig utomlands och använder Swedbank ordnar med ett nytt bankkonto i en annan bank så fort möjligheten ges dig så att du inte står tomhänt utan bankkonto en dag.

Det är inte första gången Swedbank har rättsliga problem. Vi minns Swedbanks problem med penningtvätt i Baltikum och det rättsliga efterspelet är långt i från över. Finansinspektionen har inlett en ny utredning, nu om bankens hantering av insiderinformation i samband härvans avslöjande. Utredningen kan sluta med nya böter för Swedbank, som i våras åkte på en rekordhög sanktionsavgift på fyra miljarder kronor från FI för sin bristfälliga hantering av penningtvätt i Baltikum.

Kontakta Utrikesgruppen om du är utrikesfödd

Utrikesgruppen värnar om dig som svensk och utlandssvensk. Vi vet sedan tidigare att en del banker har svårt med den företags- samt penningkultur som utrikesfödda personer har.

Människor med en annan penningkultur har enligt Utrikesgruppen undersökning fått sina bankkonton spärrade just för att de använder sina pengar på ett sätt som inte är kulturellt riktigt enligt banker. Vi vill därför komma i kontakt med dig som har haft problem med Swedbank och du som är utrikesfödd och/eller har en annan kultur. Vi förbereder en kampanj och du har möjligheten att vara delaktig. Kontakta oss på: info@utrikesgruppen.se om du har haft problem med Swedbank så hjälper vi dig.

Diskriminering av banken får svenskar att lämna landet

Läs Utrikesgruppens senaste undersökning som behandlar ämnet om diskriminering från banken utifrån vad människor har företags- och penningkultur – som resultat lämnar entreprenörerna Sverige.

Läs Undersökningen här.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök